Reacties

Museum van de Waarheid 3 – Media, onderwijs en wetenschap — 3 reacties

  1. Een heel mooi weerlegd verhaal heb u hier geschreven al moest ik sommige stukken twee keer lezen. Maar je raakt hier de kern dat politiek, de (sociale)media en onderwijs in elkaar verweven is..????Een mooi voorbeeld heb ik niet zo lang geleden gevonden in een artikel van het Parool.. Een Journalist die beweerde dat de republiek voor 1600 kapers onder hun vlag slaven verkochten in de Engelse kolonies.. Dat dit het begin was van de grote slaven handel. Maar deze journalist heeft zich niet goed ingelezen wat het doel is van de kaapvaart.. Dat is schepen uit eigen gelederen of derden jou tegenstander frustreren zonder dat het jou geld kost. Want de opbrengst van de lading is voor de kaper… Of de lading deels uit slaven, specerijen of zoiets dergelijke bestaat, dat maakt voor een kaper niets uit. En kom nog erbij dat dergelijke ondernemingen voor een kaper niet zonder gevaar was.. Ziektes, slachtoffers die vielen tijdens een entering stierven zo’n 25% van de bemanning…Deze journalist heeft gelijk dat kapers onder de vlag van de Republiek slaven verkochten aan de kolonisten, maar deze is niet het startsein geweest voor de transatlantische slavenhandel.. Deze startte op het moment dat de WIC twee Portugese forten in Afrika veroverde ergens in 1645…Als je een artikel wil schrijven over een complexe periode dan moet je gewoonweg de materie goed inlezen of benader een historici. Dit zegt eigenlijk over het niveau van deze journalist… Dan kom je op het punt van wat u hierboven heb beschreven. Vertroebeling van kennis heeft geleid tot een neergang van historische besef. Heb trouwens op dat artikel gereageerd..      

  2. “Weerlegd” moet “uitgelegd” zijn. Inderdaad de Journalist had moeten weten dat in de context van 1600 slavernij vrij gebruikelijk was..