Evenals de andere auteurs behoor ik tot de oudere, pensioen genietende generatie. Nog steeds een beetje feministisch ondanks wat de generatie die nu aan de macht lijkt daarvan bakt. Lang actief geweest op links, met speciale aandacht voor gender zaken: hoe betrekken we jongens en mannen bij de huishouding en meisjes en vrouwen bij techniek.

Vanaf 1995 steeds minder politiek actief, de laatste jaren weer meer doordat ik betrokken raakte bij het Sociaal Humanisme. Ik voel mij vooral aangesproken door de maatschappelijke analyse, de kapitalisme kritiek en de kritiek op het ver doorgeschoten individualisme. Ook de kritiek op het consumentisme is me uit het hart gegrepen.