Comments

Het hemd is nader dan de rok — 5 Comments

 1. Dag Victor,

   

  Mijn antwoord volgt zodra de tijd het me toestaat. Hier alvast een oude blog waarin je kan aflezen wat mijn positie ongeveer is. Het antwoord zal wat ergumentatiever en naar ik hoop polemischer zijn dan wat ik hier -voordat ik jou kende- schreef: http://www.svendegraaf.nl/?p=422

 2. @Sven: Ik mag hopen dat het serieus ingaat op wat ik te zeggen heb want eerlijk gezegd kon ik daar in je blog weinig van terugvinden. Eigenlijk ging dat over iets totaal anders. In reactie daarop: Ik wil mij helemaal niet met kritiek op de Islam of andere godsdienst bezig houden. Dat doen al genoeg mensen. Ik wil de eigen-waarde van het Westen terugvinden.

   

 3. Hoi Victor,

  wat moet ik verstaan onder de eigenwaarde van het Westen?

  Plus een verzoek: misschien zou je zo vriendelijk willen zijn niet langer te schrijven christelijk-humanistisch? Aangezien humanisten het christendom (en elk geloof) afwijzen, is dat net zoiets als schrijven communistisch-kapitalistisch.

 4. @Fred “Westen” staat in de eerste plaats wetenschap en cultuur (inclusief invloeden van buiten), Bach, Glass, Dylan, Spinoza, Darwin,… daarnaast voor vrijheid, democratie, kapitalisme en socialisme.

  Ik gebruik christelijk-humanistisch omdat veel waarden van het humanisme zijn overgenomen uit het christendom, maar dan zonder godsgeloof. Daarnaast is er een aanzienlijke stroming die christenen (en andere gelovigen) wel wil opnemen in het verbond. De Vrije Gedachte is daar tegen maar dat is maar een kleine club.