Comments

De Volkskrant is ‘van vreemde smetten vrij’ — 2 Comments

  1. Baudet is tegen de islam en tegen de elite die de islam naar binnen dirigeert en vervolgens faciliteert groot en dominant te worden. Baudet is VOOR het behoud van de Europees-westerse cultuur, VOOR heel die cultuur die zich vanuit eeuwen her ontwikkeld heeft tot de in heel veel vergelijkend cultuuronderzoek hoog scorende, moderne westerse cultuur. Wie Baudet dan wil framen als een soort nazi, die wekt de indruk tegenstander te zijn van de liberale democratie, de moderne rechtsstaat, de openheid voor wetenschap, de culturele erfenis van het christendom, de universele rechten van de mens, de klassieke muziek, de literatuur, de beeldende kunsten, de architectuur, enzovoort. En dit is volgens mij het gevoel dat steeds meer mensen hebben bij de elites die zeggen hen te regeren. Dat zij de indruk hebben dat die elites er op uit zijn hun cultuur te vernietigen, en dat zij daarvoor de islam instrumentaliseren. Want zij zien de vele destructie en terreur die uitgaat van de islam. Die islam dus die geimporteerd wordt door de elites die zeggen ons te regeren. En wiens geestverwanten in zogenaamde kwaliteitskranten demoniserende stukjes schrijven over mensen die heel deze gang van zaken bekritiseren.

  2. Mooie samenvatting van het probleem waar Baudet voor staat. Hoe win je het van het partijkartel en de aan hen dienstbare media