Reacties

UITVERKOOP! – Ofwel: “IS heeft niets met Islam te maken” — 10 reacties

 1. Beste Victor,

  Ook ik heb het land aan de zogenaamde cultuurrelativisten. Het vrije debat over de nare bijproducten van een middeleeuwse ideologie wordt door het politieke midden weggemasseerd. Het wordt tijd dat de politiek-culturele elite de strijd aangaat met alle uitdragers van onverdraagzame ideologieën. Deze samenleving geeft een deel van hen het podium waarmee we hen tegelijkertijd de ruimte geven dat zelfde vrij toegankelijke podium te slopen. Gevolgd door terreur en intimidatie. Kwestie van tijd.

 2. Ik vraag me af wat de echte motieven van de regeringen van SA (Saoudi-Arabië), VAR, Qatar, etc. om mee te doen aan de coalitie zijn. Was het niet SA die kort geleden ons dreigde met een boycot? Het gaat daar allerminst om landen die hun uiterste best doen om mee te gaan in de vaart der volkeren, althans op het punt van de mensenrechten en democratie. Het lijkt er meer op dat ze last ondervinden van, weliswaar door henzelf gecreëerde, monsters waar het de strijd om de macht betreft. Ze zijn niet langer de vanzelfsprekende autoriteit in eigen land. In Jemen is het bijv. bijna (bijna?) burgeroorlog. Dit hadden ze blijkbaar niet voorspeld. Nu doen ze er alles aan om de macht te behouden.
  Wat komt hierna? Ik zie twee richtingen. Of ze gaan daarna haast maken met het moderniseren van de eigen moraal richting de UVRM. Of ze gaan zogenaamd toegeven aan de ‘traditionele krachten onder het volk’. Zogenaamd in een poging om extremisten de wind voortaan uit de zeilen te nemen. Maar eigenlijk om toch richting de ‘traditionele samenleving’ ofwel het ‘moslim sultanaat’ te gaan, wat de huidige machthebbers aldaar ook zelf zo graag willen. En dan zal het Westen bij monde van Obama en Rutte daarvoor natuurlijk alle begrip van de wereld opbrengen. Want alles beter dan het extremisme van de IS, toch?

 3. @Ypke Je hebt gelijk. Waar het mij om gaat dat nu eens de wortel van dit kwaad benoemd en liefst ook aangepakt wordt.
  @peter In zekere zin zijn ze door Obama c.s. schaakmat gezet. De “erkenning” dat het “niets met Islam” te maken heeft maakt het ze onmogelijk afzijdig te blijven, ook al zouden ze dat misschien liever wel doen. Meedoen in de vaart der volkeren (mensenrechten, rule of law) heeft daar niets mee te maken. Jemen hoort niet tot de oliestaten en is zelf slachtoffer van het voortdurend opgestookte soennietische terrorisme.

 4. Communistiscge dictatuur heeft niets met humaan socialisme en egoistisch materialistische graaicultuur heeft niets met humaan liberalisme te maken. Christelijke Wereldrijken hebben niets van het “Rijk van God”van Jezus en terroristische moslimkalifaten hebben niets van de “Oemma van Allah”, waar Mohammed het over had, net zo min als joods zionistische politiek iets te maken heeft met joods profetisch denken. Al deze ideologieën hebben wel alles te maken met gelijkhebberige egotrippers, die anderen hun wil en macht opleggen. Mensen zullen zelf blijvend dat kwalijke gedrag kunnen blijven vertonen, alleen mensen zelf kunnen dat voorkomen.

 5. @Joost

  Tja, er zijn toch echt duidelijke verbanden. De ene ideologie (Islam, Stalinisme) is “wat minder tolerant” tegenover “andersdenkenden” dan de andere. In feite zijn alleen het moderne christendom en het daaruit ontstane humanisme tolerant. Maar dat dan weer vanuit een gevaarlijk en onterecht superioriteits- en gelijkheidsdenken.

 6. De humane moderne mensenrechten kennen vrijheid van meningsuiting en dus ook vrijheid van levensbeschouwing en godsdienst. Alle levensbeschouwingen en godsdiensten kunnen weten dat diezelfde mensenrechten hen ook ter verantwoording roepen als ze mensenrechten schenden. Denken in ons global village is na WOII en zijn direct daarop volgende mensenrechten ondenkbaar als het anderen dwingt en zal ieder met recht zijn eigen ruimte gunnen in het wereldhuis “oikos” met zijn wereldoecumene. En dat is inderdaad wennen voor mensen die toch alsmaar gelijk willen hebben! PS Je weet als een Wilders niet dat er verschil is tussen godsdienst islam en islamfanatisme/ moslimterrorisme?

 7. De Isis-achtigen, Taliban, Mexicaanse drugskartels zijn alleen levensvatbaar dankzij de specifieke dimensies van globalisering onder US-vlag.
  Zolang uitbuiting via de hefboom van werkeloosheid plaatsvindt – en neo-conservatieven deze weeffout van kapitalisme voor lief nemen, zijn er werkeloze en landloze paupers te over om te ronselen.
  Zolang dollars de universele reserve-munt zijn, is elke strijd ‘onzichtbaar’ te financieren, krijgt elke roofoverval internationale dimensies.
  Wapens leveren, allah. Maar munitie leveren is niet echt slim, tenzij het smart munitie is die alleen afgaat als het ‘password’ en de coordinaten juist zijn. Niet zo moeilijk lijkt me.

  Kortom, Geld opnieuw compartimenteren, zoals voor Bretton Woods (goudstandaard) regel was. Geen vrije munitie in de handel brengen, resp. Smart munitie verplicht stellen.
  En massa-werkeloosheid bestrijden op de demografische hotspots van de globale wereld.
  Dat wil zeggen: isis, e.d. is een structurele hernia van neo-conservatieve economische politiek. En daar kunnen/willen zelfs ‘wij’ , welwetende weldenkende ‘verlichten’ geen afscheid van nemen. Onze verbeelding schiet te kort, kennelijk. We kunnen er ons niet van losmaken en zullen ten eeuwige dagen moeten meehuppelen met de Cousins (le Carree).

  Dat etniciteit, godsdienst en afgeleide religies een mooi vehikel vormen voor mobilisatie van de massa’s (zie binnen christendom IRA. Servie, ukraine) zal bekend zijn. Maar de waanzucht zou geen omvang en effect hebben, als financiering transparant zou moeten zijn ( hoe kom ik aan de dollars) en de modernste US- of Putin- wapens niet voor het opscheppen zouden liggen. Isis is de best betalende werkgever in het middenoosten en heeft ook het paradijs en de zondevergeving in de aanbieding.
  “Slimme” gebruikmakers van dezelfde ‘wetten’ die ons deel van de wereld vermogend, rijk en welvarend hebben gemaakt. Maar ook illusieloos wat betreft het mogen delen in…

 8. @Fritz
  Globalisering onder US-vlag? Volgens mij doet het EU kapitaal net zo hard mee.
  Uitbuiting via de hefboom van werkeloosheid? Het bestaan van lompenproletariaat is een wezenlijk onderdeel van het kapitalisme, geen weeffout.
  Ik zie niet hoe geld compartimenteren zou kunnen helpen. Er is altijd wel een zwart betaalmiddel te vinden, goud, of desnoods ruilhandel.
  Isoleren en compartimenteren. Daar komt het op aan. Maar dan vooral de (technisch geavanceerde) producten en productiemiddelen.

 9. Verschil in nuance :
  (1) EU doet mee, – om er bij te horen ? Vergeet de eigen kracht van de grootste geuniformeerde, koopkrachtige markt ter wereld. Waarom zou Facebook, Google, etc. anders gedomineerd worden door the Cousins ? Niet omdat onze jeugd zo heel veel met amerikanen correspondeert. Ondanks eneorme investeringen vanuit EU-core in de V.S.-schuldpositie, blijft EU bijwagen in globalisering. Wachten op Godot is wachten of Obama eens wat gaat doen.
  (2) ISIS heeft tegen het miljard (!) gesponsored, olie verhandeld en geroofd (300 miljoen in Irakese centrale bank, zeggen ze). Dat geld krijg je alleen maar bijelkaar als de wereld reserve-valuta, namelijk de dollar, “blind” is. Niet weet wat ze doet, – en het ook niet WIL weten. Blindheid is de voorwaarde voor het succes.
  Einde fluxkapitaal is veel erger dan de volgende ISIS.
  Als ik Carree zou volgen [lees : “ons soort verrader” ], zijn de ISIS-achtigen zelfs het ‘verdienmodel’ van de neo-conservatieven.
  (3) Smart munition. Niet zo moeilijk. Maar wellicht even onwenselijk als je je geld er mee verdient (Euro-metaal = NL exporteur nummer 3-7 ?) als stoppen met “hun” olie.

  Zie je wel, dat het hele gebouw van ‘globaliseren-tot-het-gaatje’ instort als je de “voorwaarden” voor ISIS 2.0 , Taliban 3.0, IRA 3.0, Columbia 4.0 en Mexico 0.9 weg zou proberen te nemen door te ‘compartimenteren’ ? Dat is het “ons-soort-mensen” helemaal niet waard.

  Dus heer Onrust, doe elke keer maar weer zenuwachtig als er weer een nieuwe ISIS is ontdekt. Mij krijgen ze niet zo ver meer. Jammer van de individuen die geofferd worden. Deze keer geen Schotse boerenzoons en Vlamingen meer, zoals precies honderd jaar geleden. Maar de cynische opdrachtgevers zitten nog steeds aan “onze” kant, niet in het isolement van de woestijn.

 10. Ondanks alles blijf ik in eerste instantie grove onmenselijkheid en schending van mensrecht zien. Als wereldburger zou ik me schamen als ik laf niet mezelf en mijn fellow wereldburgers zou (en het liefst zo effectief en nog liever door een goed functionerende VN) willen verdedigen. Slachtoffers in die zelfverdediging zullen daarna in alle humaniteit weer op de been moeten worden geholpen, zoals bevrijdingsmachten dat indertijd naar vermogen met Duitsland en de Duitsers deden.

  Eerlijk gezegd word ik in zo’n onontkoombare zelfverdedigingssituatie tegen gruwelijke onmenselijkheid wat misselijk van alle gepaleier over de o,zo bekende menselijke gebreken!