Site pictogram Wat te DOEN

UITVERKOOP! – Ofwel: “IS heeft niets met Islam te maken”

Alles en iedereen, onze hele cultuur, is in de uitverkoop. Het meest in de uitverkoop zijn de werkenden, waarvan de inkomens worden verlaagd voor zover de banen niet geheel uit zicht verdwijnen. Onze voorzieningen zijn in de uitverkoop voor een toestroom van mensen die daar geen recht op hebben, en waarvan niet te verwachten is dat ze er ooit iets aan zullen bijdragen. Onze bedrijven zijn in de uitverkoop aan roofzuchtige oligarchen, die we overigens zelf financieren door de prijs te betalen aan hun onverdiende monopolies. Onze kennis is in de uitverkoop doordat die voor niets wordt overgedragen aan vreemde mogendheden die er ons vervolgens mee beconcurreren. Nou ja voor niets: kortzichtige bedrijven mogen enige tijd in die landen winst maken met goedkope arbeidskracht en krakkemikkige wetgeving. Onze cultuur is in de uitverkoop: kijk maar wat er met het voetbal gebeurt.

Onze normen en waarden zijn in de uitverkoop door het buigen voor diezelfde oligarchen uit vrees hun “gunsten” te verliezen. Door die uitverkoop zijn we te arm om er een fatsoenlijke defensie op na te houden.

Dit alles komt samen in de uitspraak van Rutte en Obama dat “IS niets met islam te maken heeft.” Denkt u nu werkelijk dat zij dat zelf zo denken? Het is om de oliestaten gunstig te stemmen en mee te krijgen in een oorlog tegen IS.

Helemaal fout! Het zijn diezelfde oliestaten die de ideologie uitdragen waar IS slechts de meest gewelddadige variant is. En vrijwel alle onder de vlag van de islam bedreven terreur wordt direct of indirect vanuit die hoek gefaciliteerd en gefinancierd. Kijk maar naar bovenstaand kaartje, waarin de SA en de VAR in het oog van een orkaan van terrorisme liggen. Om alle bovengenoemde redenen zou de NAVO, of beter de US + Europese bondgenoten een eind aan die regimes moeten maken en de bezittingen in een op te richten internationaal orgaan moeten onderbrengen.

Er zijn andere roofzuchtige of onscrupuleuze regimes waaraan we ons verkopen. Maar een eind maken aan het IS-Schiereiland heeft de hoogste prioriteit.

Mobiele versie afsluiten