Comments

Mussolini was geen fascist — 1 Comment

  1. Voor mij een verhelderende analyse van het Fascisme en Mussolini. Veel gemelde feiten wist ik niet. Wat het mij leert dat inderdaad na de tweede wereldoorlog de politieke elite hun uiterste best hebben gedaan hun positieve rol bij het ontstaan van Nazi-Duitsland en dus blijkbaar ook het fascisme van Italië te herschrijven.We willen in de westerse wereld bijvoorbeeld niet meer weten dat in de dertiger jaren de ideeën van Hitler door de intellectuele elite zeer interessant gevonden werd. (lees eens de aanprijzende loftuitingen op het boekomslag van de Engelse editie van Mein Kampf). En bedenk ook dat Churchill de strijd tegen Hitler niet aanging vanwege zijn ideeën, maar vanwege de vrees dat Hitler zou machtig zou kunnen worden dat het het wereldheerschappij van het Brits Empire zou kunnen aantasten. Zowel het Nazisme als Mussolini (wist ik echt niet) hadden socialistische roots. Iets wat de communisten en de socialisten, die het leidende politieke gedachtegoed was NA de 2de wereldoorlog, maar niet willen horen. Inclusief het anti kapitalisme, en de opvatting dat de staat ‘eigenaar’ is van alle mensen en hun bezittingen, waarbij de Nazies van Duitsland de klasse strijd had ingeruild voor de strijd tussen het enerzijds het uitverkoren Arische ras en anderzijds de Untermenschen. Hoe socialistisch Nazi Duitsland was is uitstekend uitgelegd in: https://mises.org/library/why-nazism-was-socialism-and-why-socialism-totalitarian .Het grote probleem met het fascisme is dat het blijkbaar alleen kon gedijen op basis van een verheerlijkte autocratische leider, c.q. Mussolini die zich dat ook graag liet aanleunen.  Socialisme, Nazisme en Fascisme zijn hiërarchisch opgebouwde totalitaire politieke systemen met ontastbare en verheerlijkte leiders aan de top en een ondergeschikte volgzame burgerij. Ik beschouw beide politieke systemen dan ook als duivels en slecht en dat geld ook voor het marxisme.De huidige politieke strijd gaat over iets anders. Hoe aantrekkelijk blijkbaar ook voor sommige politieke filosofen, deze politieke systemen passen niet in de toekomstige ordening van samenleving na de zeer ingrijpende technologische revolutie van de Cybernetica. Die creëert niet- hiërarchische samenlevingen waarbij de in groepen samenwerkende individuelen geen overheid nodig hebben. Ze kunnen het zelf beter. In vrijheid en autonomie.