Reacties

IQ genetisch of cultureel – wat maakt t uit — 2 reacties

  1. Er zijn geen rassen binnen de mensensoort, wel is het negentiende-eeuwse politieke begrip fataal geworden voor ‘het Joodse Volk’. Racisme en het politiek theoretische begrip ‘ras’ wordt daarom maar al te graag vermeden. De lezer kan meer lezen over ras en voorkeur in het veelgelezen boekwerk Mein Kampf. Dit populaire boek is inmiddels weer verkrijgbaar. De auteur is algemeen bekend.

  2. Wie nog meer wil weten over ras en racisme leze de ruim voorhanden literatuur over de koloniale geschiedenis. Daarnaast is er dan nog de ruime voorraad boeken over apartheid en Zuid Afrika. Google helpt u graag verder…