Reacties

Dierenknuffelaars jagen op mensen — 4 reacties

  1. “Veel deskundigen, inclusief de Partij voor de Dieren, zijn het erover eens dat bijvoeren van de dieren in de Oostvaardersplassen averechts werkt. Daar is misschien op af te dingen omdat het te klein en niet goed ingericht is als natuurgebied. Dat er nu toch wordt bijgevoerd komt doordat de doodsbedreigingen aan het adres van de boswachters te ernstig waren.”

    Ik had begrepen dat bijgevoerd werd omdat duidelijk was geworden dat “niet goed ingericht als natuurgebied” inmiddels gelezen kon worden als “een dieren-concentratie-kamp dat geen enkel verband meer houdt met het begrip natuurgebied”. Ik had begrepen, dat het “natuurgebied” een omheind koud en nat maanlandschap zonder voedsel was geworden zonder enige mogelijkheid tot ontsnappen van de dieren. Ik kon die doodsbedreigingen aan het adres van de autoriteiten die de dieren in dit concentratie-kamp-op-de maan langzaam lieten creperen dan ook geheel navoelen.

  2. @martien: Dat klopt, maar werd pas later veel duidelijker in de media, nadat dit blog was geschreven. Maar zelfs dat kan geen reden zijn voor doodsbedreigingen. En al helemaal niet aan het adres van degenen die hun werk doen. Die bedreigingen kwamen in de eerste plaats voort uit het sterven van die dieren, en ook bij een goed ingericht en beheerd natuurgebied zal dat bij een strenge winter gebeuren en waarschijnlijk bij “dierenvrienden” dezelfde reactie oproepen.

  3. @Victor: okay, maar ik zou toch willen vasthouden aan groot begrip mijnerzijds voor die doodsbedreigingen op het moment dat het al een tijdje héél erg duidelijk was wat er gaande was en de rotzakken net bleven doen of er niks aan de hand was. Ik betwijfel of ze zonder die doodbedreigingen wakker waren geworden uit hun coma.

  4. Tja, ik kan je daar natuurlijk niet van afhouden maar vind het wel fout. Doodsbedreigingen zijn nooit toelaatbaar. En als je iemand aanpakt dan de politicus of ambtenaar die dit bedacht heeft of handhaaft en niet mensen die de instructies van anderen uitvoeren. Het is vergelijkbaar met de eerstehulp baliemedewerker aanvallen als je niet snel genoeg geholpen wordt. Mind you dat aanvankelijk ook de Dierenpartij tegen bijvoeren was. Terecht als het een serieus natuurgebied was geweest.