Comments

Lauwwarm — 7 Comments

 1. Lof voor je opsomming van 6 punten waar de discussie tussen klimaatsceptici en klimaatalarmisten over gaat. Hoewel je nuancering aangeeft in de opvattingen van klimaatsceptici (koud tot lauwwarm), is me nog niet duidelijk wat je precies onder klimaatalarmisten verstaat. En of dat etiket (altijd) positief of negatief moet worden opgevat. Klokkenluiders zijn ook alarmisten, maar als boodschappers van het kwaad zijn ze niet per definitie zelf kwaadaardig. Don’t shoot the messenger!
  De vraag is dus: welke eisen stel je aan een klimaatalarmist voor de keuze of je hem/haar serieus kunt nemen of naar de klimaathel moet verwijzen?
  Eén criterium is mijns inziens het vermelden van bronnen, zodat ‘factchecking’ kan plaatsvinden.

 2. Een klimaatalarmist is zeker van de volledige juistheid van de IPCC voorspellingen. D.w.z. 95% kans op een stijging van x graden in 2050 als we niets doen en van y graden als we de wereld CO2 uitstoot met z1 % terugbrengen in 2025, tot z2% in 2030 enzovoorts, inclusief voorspellingen over de geografische, economische en sociale gevolgen daarvan. Daarnaast is men van mening dat het NL aandeel daarin conform Parijs moet worden afgehandeld, ongeacht wat andere landen doen en dan vooral door groene energie (wind water zon). Iedere afwijking daarvan is een directe en grote bedreiging van het leven van toekomstige generaties over de hele wereldbol, waarover zich onze verantwoordelijkheid wel uitstrekt, ondanks dat we buiten NL geen handelende bevoegdheid hebben. De standpunten van Milieudefensie en Urgenda zijn alarmistisch. Het is in hun eigen ogen een positief etiket, in mijn ogen niet.

 3. Oh boy. Dit is een achterhoedegevecht. De wetenschap over klimaatopwar,ing door CO2 productie staat al sinds de 19e (n e g e n t i e n d e) eeuw vast. Omdat de eerste helft van de volgende eeuw werd opgevuld met een paar wereldoorlogen kwam er pas in de jaren vijftig weer wat aandacht voor. Sedertdien werden de modellen steeds gedetaillieerder en de voorspellingen steeds nauwkeuriger. Maar het doet er niet meer erg veel toe, dat is nu eenmaal zo met achterhoedegevechten. Het enige waar ik voor vrees is dat de generaties die ná ons komen de oudere generaties ritueel gaan lynchen, enerzijds om de voedselschaarste te boven te komen, anderzijds om ons ons verdiende loon te geven.

 4. @spotgold Ik heb vertrouwen in mijn zeer goed onderlegde bron dat weliswaar de invloed van CO2 vast staat maar de grootte daarvan, het menselijk aandeel en de mogelijkheid van compenserende processen maar zeer beperkt. Los daarvan is beslist geen achterhoede gevecht op welke wijze “men” er “ïets aan wil doen” En daar zit mijn grootste scepsis.

 5. Ik heb gepubliceerd over het onderwerp. En zit in de kring van enkele ha ha zeer goed onderlegde bronnen. Die kunnen aantonen dat skeptici glashard liegen over wetenschappelijke feiten die de fossiele industrie niet goed uitkomt. Maar al die dingen interesseert niemand, en dat is waarom ik het een achterhoedegevecht noem. Je hebt het over remedieën, maar beste Victor, er gebeurt sjuust helemaal nikske! Nul de botten! Werp één blik op de snelweg en je ziet dat het verkeer, de industrie, alleen nog maar aan het groeien is. Enkele reis Paaseiland.

  Maar, iets anders. Je spreidt je troepen nog al dun uit over allerlei onderwerpen: van anti-Israelisme (via Dries van Agt) tot klimaatverandering. Wat is de rode draad?

 6. @Victor.

  Daar je zelf aangeeft als ‘lauwwarmer’ een middenpositie te willen bekleden tussen ‘koude’ klimaatsceptici en klimaatalarmisten.

  Je kritiek lijkt zich vooral te richten op de UN IPCC. Daarom ben ik benieuwd waar je de rapporten van internationale organisaties als de World Meteorological Organization (WMO), het World Economic Forum (WEF), en uit de medische wereld, zoals het Lancet Countdown Report,  in het spectrum sceptisch – laauwwarm -alarmistisch plaatst?

  En wat zijn precies je bezwaren tegen de ‘koude klimaatsceptici’?

  Je kunt vaak aangehaalde wetenschappelijke publicaties van klimaatsceptici en de rapporten van bovengenoemde internationale organisaties direct downloaden via de volgende website:  http://climateintelligence.nl

  @Spotgold

  Ik ben benieuwd naar je publicaties. Kun je een literatuurreferentie geven?

 7. @Wizzie Ben benieuwd naar de aanleiding van je reactie na meer dan een jaar, maat dat terzijde. Mijn kritiek richt vooral op de IPCC omdat dat door de klimaat-religeuzen (waartoe de alarmisten zich inmiddels ontwikkeld hebben) als het gezaghebbende orgaan wordt gezien waarop ze zich baseren. Verder volg ik de discussie in haar politiek-maatschappelijke hoedanigheid.

  Voor mijn “natuurwetenschappelijke standpunt” baseer ik me op wat personen die ik als critici serieus neem, met name Kees de Lange, daarover te zeggen hebben en meng ik me niet in de wetenschappelijke discussie zelf. Dus ik vrees dat je voor een antwoord op je vragen elders moet zijn; misschien onder een stuk op Opiniez.