Comments

Een klein groot verhaal (2) — 4 Comments

  1. Ik denk dat je oog moet hebben of krijgen voor het bestaan van een onbegrensde natuurlijke ordening, los van bestaande en verengende politieke of religieuse gekleurdheid. Dat betekent afstand nemen van kleurdenken en religie en oog krijgen voor het feit dat ieder individu een deel is van een niet overzienbaar geheel van alles wat is. Een deel met eigen verantwoordelijkheid en begrenzingen binnen dat geheel waarbij het ene individu meer vaardigheden heeft in het ene en een ander in het andere, waarmee zij samen deel kunnen hebben aan dat geheel. Er is dan gelijkheid in belang en is er geen sprake van meerwaardigheid omdat het ene niet kan bestaan zonder het andere. Klein en groot tegelijk, zoals puzzelstukjes in een grote puzzel. Verder moet je accepteren dat je als mens geen overzicht kunt krijgen van dat onbegrensde simpel omdat het anders niet meer onbegrensd zou zijn en omdat alles wat gebeurt tegelijk gebeurt en uitsluitend in het niet meetbare moment van nu.Dat accepteren zal dan gelijk een einde maken aan het god denken en aan alle ellende en verdeeldheid die daaraan kleeft.

  2. @Cees Op “Harde Woorden” gaat het om maatschappelijke verhoudingen. Dat heeft weinig met kennis van de natuur te maken. Het weinig verrassende inzicht dat iedereen biologisch gezien een mens is en op deze aardkloot (dat staat voor de niet-menselijke natuur) leeft en in dat opzicht in een gelijke situatie verkeerd helpt helemaal niets bij inzicht krijgen in de maatschappelijke verhoudingen en de ontwikkeling daarvan. Hoe wij nu met elkaar omgaan en dat beter zouden moeten doen. Daar gaat het om.

  3. Victor, zonder in discussie te willen gaan staat mijn antwoord op je opmerking:  Hoe wij nu met elkaar omgaan en dat beter zouden moeten doen. Daar gaat het om.Ik schreef:het feit dat ieder individu een deel is van een niet overzienbaar geheel van alles wat is. Een deel met eigen verantwoordelijkheid en begrenzingen binnen dat geheel waarbij het ene individu meer vaardigheden heeft in het ene en een ander in het andere, waarmee zij samen deel kunnen hebben aan dat geheel. Er is dan gelijkheid in belang en is er geen sprake van meerwaardigheid omdat het ene niet kan bestaan zonder het andere.Dat vraagt om een totaal andere inrichting van de gangbare orde en vooral verandering in persoonlijk leven. Onevenredige ongelijkheid in macht en beloning verdwijnen dan vanzelf.

  4. Cees, het probleem is nu juist dat er niet zoiets als een universum van “gelijkheid in belang” bestaat waarvan de onderdelen (individuen) zouden kunnen leren met elkaar “in gelijkheid van belang” om te gaan. De enige kans is de verschillende belangen zo goed mogelijk te be – heersen. Zie verder http://solid1.eu/sociaal-humanisme/