Comments

Onrustig eindejaars essay: De fictie van het sociaal contract — 6 Comments

 1. Zeker een interessant stuk, maar je diskwalificeert jezelf door de winnende stukken te diskwalificeren als “dermate bedroevend”. Het stuk van de winnaar is zeer goed geschreven, is geschiedkundig zeer interessant en bevat bovendien originele denkbeelden. En ja, die druisen hier en daar lijnrecht in tegen jouw aanval op het cultuurrelativisme en je pleidooi voor een nieuwe ideologie, maar dat maakt ze nog niet minder interessant; ik citeer twee mooie stellingen van de winnaar:

  “waarom zou de Europese cultuur noodzakelijkerwijs moeten worden teruggebracht tot een overkoepelende doctrine, religie of waardensysteem? Juist het continent dat zich heeft weten te onderscheiden en ontwikkelen door diversiteit zou deze vraag met trots onbeantwoord moeten kunnen laten. Waar grote delen van de wereld zuchten onder politieke of religieuze dogma’s, zou Europa zich gelukkig moeten prijzen dat het zijn zekerheden juist verloren heeft.”

  “De oplossing ligt daarom niet in het welslagen van ‘een grootse onderneming’, maar in het besef dat Europa ook de mislukking daarvan te boven kan komen. Sterker nog: dat het succes van ons continent juist in de mislukking van grootse ondernemingen schuilt.”

 2. @JvS, Ik wilde de inleiding niet te lang maken vandaar wat kort door de bocht. Juist de slotconclusie staat volgens mij haaks op de intentie waarmee de wedstrijd en in ieder geval de stichting werkt. Die wil nieuwe ideeën om Europa uit het slop te halen en geen gezapig tel je zegeningen.

 3. Ik vind zijn idee tamelijk vernieuwend: Er is helemaal geen slop, dus hoef je Europa er ook niet uit te halen. Veel effectiever kan je een crisis niet oplossen. Zeker niet als je onderkent (en dat doe jij ook) dat andere oplossingen voorlopig moeilijk realiseerbaar zijn.

 4. Tja, ik noem dat het legitimeren van de kop in het zand steken. Andere oplossingen zijn absoluut zeer moeilijk te realiseren. Maar een poging is nog altijd beter dan de zaken op zijn beloop laten.

 5. Instabile Theoriegebäude die nicht von selbst in sich zusammenfallen muß man an mehreren Stellen der tragenden Statik anbohren und dann die Dynamitstangen einschieben.

  Faust will erkennen: „was die Welt im Innersten zusammenhält.“ Dazu bedient er sich der Magie. Onrust betrachtet die Wirklichkeit der Welt mit einer magischen Brille.

  Untersuchung der Statik des Essays von Faust-Onrust:

  Dat de christelijke waarden het moreel ondermijnen is sinds Edward Gibbon geen onbekende theorie…dat de betrekkelijke pacifistiesche inslag van het christendom….het Romeinse Rijk ondermijnde. (Onrust)

  Es war aber nicht das Christentum auch nicht die sogenannte Dekadenz, sondern der Verlust an Steuereinnahmen aus den Provinzen. Es war ganz einfach kein Geld in der Staatskasse, um die Armeen zur Überwachung der Grenzen auszurüsten.

  Zolang wij de morele gelijkheid van alle systemen niet afzweren. (Onrust)

  So eine Gleichwertigkeit besteht ja nicht und behauptet kein vernünftiger Mensch.

  Wat we nodig hebben is een beter nationalisme niet reactionair en en niet xenofoob.(Onrust)

  Den brauchen wir überhaupt nicht. Der bestehende Nationalismus, mehr eine Art Heimatliebe, genügt vollkommen.

  „hebt uw vijand lief (Onrust)

  Dies ist keine allein christliche Lehre sondern alle Hochkulturen seit den altindischen Upanischaden habe ähnliche Lehren entwickelt, mit dem Ziel Feindschaft zu reduzieren.
  Außerdem ist es ein Irrtum, daß in der Bibel ausdrücklich vom Feind (inimicus) die Rede ist sondern es wird der Term hostis (Fremder) gebraucht, der daneben auch Feind sein kann.

  De weg-met-ons of wij-schaffen-ons-af mentaliteit (Onrust)

  Daß diese Mentalität vorherrscht kann ich gar nicht erkennen, aber ein auf Erfahrung gegründetes Vertrauen in die Vernunft.
  Die Vernunft (ratio) ist die ultime force de frappe des Westens.

  Binnen die groep (hogere middenklasse) zal sich een nieuwe elite moeten vormen.(Onrust)

  Onrust will doch hoffentlich nicht den Cäsaren-Wahn des 20. Jahrhunderts noch einmal aufwärmen. Die gegenwärtige Elite ist mir schon recht, weil wir sie gut unter demokratischer Kontrolle haben. Die abgehobenen aristokratischen Eliten haben nämlich die Eigenart sich der Kontrolle zu entziehen.

  Er is een nieuwe ideologie nodig (Onrust)

  Die Götter mögen uns behüten vor der materialistischen Priesterherrschaft.

 6. @Randolf uiteraard zijn wij het niet eens. Het lijkt er op dat je de toekomst nogal optimistisch tegemoet ziet, maar het kan ook gewoon desinteresse zijn. Ik ga het niet punt voor punt na, per slot staan er in mijn stuk voldoende argumenten. De huidige elite (die tamelijk foute morele waarden heeft) hebben wij in het geheel niet onder controle. Ik pleit niet voor een “materialistischen Priesterherrschaft” De (nieuwe) elite dient juist effectiever democratisch gecontroleerd. Ik zou het op prijs stellen als je in NL schrijft. Niet voor mij maar voor andere lezers.