Comments

De minister is een trekpop — 3 Comments

 1. “Er bestaat niet zoiets als een humaan vluchtelingenbeleid, als met
  humaan tenminste het perspectief van de vluchteling bedoeld wordt.”

  Ten eerste, als we het perspectief van ‘onszelf’ hanteren kunnen we wèl wat met de term ‘humaan’. Ten tweede, zelfs vanuit het perspectief van menig vluchteling zal ‘ons’ beleid als humaan kunnen worden geduid.

  Dat een minister en/of staatssecretaris op zulke fouten wordt aangesproken heeft alles te maken met de machtspositie die deze van ‘ons’ krijgt. Jij en ik zijn niet bij machte om bijv. zo’n computerprogramma aan te pakken (tenzij we de programmeur of analist ervan zijn), maar Teeven had allang zijn macht moeten aanwenden om het te laten aanpakken. De kernvraag is: Wist hij ervan? Aan die vraag verwant: Had hij het kunnen weten?

 2. Hard standpunt, maar mijns inziens volkomen juist.

  =De hoofdschuldigen zijn de vluchtelingenknuffelaars zelf=

  =iedereen afwijzen en direct terugsturen (zonder mogelijkheid van beroep) waarvan we de status niet kunnen toetsen=

  Er lijkt wel sprake te zijn van een narcistisch complex bij mensen die de grenzen voortdurend blijven oprekken.

 3. @pvanlenth Inderdaad: weet hij er van? Ik heb het debat niet gevolgd maar mijn vermoeden is: nee. Had hij er van kunnen weten? Uiteraard als hij daar toevallig of niet toevallig op gewezen was, bijvoorbeeld door een klokkenluider die tot hem door had weten te dringen.

  Niet, als hij dit uit standaard rapportages had moeten destilleren. Zo iemand krijgt als bekend enorme bergen rapportages, en hij zal in bijna alle gevallen moeten kunnen varen op wat de ambtelijke top daar voor hem uit destilleert. Die houden zoiets liever onder de pet, als ze het zelf al weten.

  Ik weet uit eigen ervaring rond 1990 hoe dat gaat met de automatisering bij het rijk en voordat perikelen daarvan zelfs maar tot een Secretaris Generaal doordringen moet er heel wat gebeuren. Wat ik lees nu en dan is het nog geen haar verbeterd.