Comments

Zijne heiligheid het individu. Over de “Dag van 100” — 2 Comments

  1. De themalijsten bevatten inderdaad een (mij te) hoog aantal moetjes. Dat is typisch links trouwens, zo vind ik tegenwoordig. Het zijn en blijven betweters die precies weten wat goed voor ons allen is.

    Opvallend vond ik dat er onopvallend wordt omgegaan met de islamproblematiek, dus door er niet expliciet over te spreken. Ook typisch links trouwens. Mèt de opstellers ben ik het geheel eens dat links zich diverse eigenlijk linkse thema’s heeft laten ontfutselen. Maar juist over de islamproblematiek – precies zo’n thema, want de islam is nog immer dogmatisch en onderdrukkend – laten ze zich niet duidelijk uit.

    Voor mij is juist een uitgesproken mening over de islam de lakmoesproef en op dat punt straalt deze club bij mij dan ook honderd procent. Jammer, want er staan in elk geval een aantal aansprekende namen bij.

  2. Een sterke reactie op een overigens vast wel goed bedoeld initiatief. Kunnen we hier bruggen naar bouwen?