Reacties

Draaigeluiden uit het graf van Popper. — 3 reacties

  1. Ik heb het artikel toch echt anders gelezen. Van Rooij beschrijft geregeld hoe de ‘consensus’ over gedragingen naar zijn waarneming is en uit de titel van zijn artikel kan je afleiden dat hij het juist met die consensus oneens is. Gezien je eigen standpunt had je Van Rooij niet zo negatief moeten neerzetten. Lees hem anders nog eens een vierde keer.

  2. Ik kan uit de stukken die ik aanhaal geen andere conclusie trekken dan dat hij het er niet mee eens is dat er met twee maten gemeten wordt. De VVD hoeft niets uit te leggen, de CDA wel. De vleeseter hoeft niets uit te leggen, de vegetariër wel. Daarbij probeert hij een vaag verband te leggen tussen het draaien van de CDA en het niet draaien(?) van de VVD. Maar hij verdedigt of rechtvaardigt het draaien van de CDA niet. Hij voert het slechts op als verklaring voor zijn m.i. overduidelijke morele verontwaardiging over het niet-afrekenen van de VVD op het gedogen van de PVV.