Reacties

Ben ik nog Nederlander? — 47 reacties

 1. Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Mijn onderbuikgevoel zegt mij dat de kans groot is dat jouw onderbuikgevoel uit zijn nek kletst.

 2. Avatar van Victor Onrust
  @ Slechte lezers (nog maar eens herhalen dan):

  Wat is nou dat ongemakkelijke gevoel? Doordat deze man in 2008 "Nederlander" geworden was, en zo ook wordt aangeduid, voel ik mij als Nederlander besmeurd. Eigenlijk wil ik geen Nederlander meer zijn als zo iemand dat ook is. Het moet een stuk moeilijker worden om je Nederlander te mogen noemen. Dat wil niet zeggen dat Nederlanders nooit tot dergelijke daden in staat zijn. Maar dat staat hierboven al te lezen.

  Hieraan toe te voegen: Ik weiger in de politiek correcte houding te springen die voorschrijft dat alle culturen en geaardheden mensen met een gelijkwaardig normenstelsel voortbrengen.

 3. Avatar van Satuka
  Victor. Je hebt het nieuws toch wel gevolgd de laatste tijd? De RK Kerk heeft er door de eeuwen heen zo’n beetje haar hobby van gemaakt. Pedofilie komt wereldwijd voor en is pertinent niet cultuurgebonden, al helpt het natuurlijk niet als je wetten hebt die het legitimeren. Maar met verbieden alleen ben je er nog lang niet.

  Een van de fijne neveneffecten van de doorgeslagen tolerantie in Nederland is zelfs dat we hier pedopartijen en fanatieke lobbygroepjes hebben, zoals Doortje ook al opmerkt.

 4. Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Victor

  Als je geen slechte bedoelingen zou hebben, zou je elke mens op zijn eigen daden beoordelen, niet onmiddellijk verzonnen racistische theorieën verspreiden.

 5. Avatar van Victor Onrust
  @Satuka. Ik vind wat hier gebeurd is zeer veel ernstiger dan de RK kerk en "gewone" pedofielen of bijvoorbeeld Benno L. Hoe zeer ik dat ook afwijs en strafbaar vind, vind ik dat gedrag "voorstelbaar". Ik begon mijn bijdrage niet voor niets met "onvoorstelbaar". Ik wil deze persoon niet ziek verklaren en vraag me zelfs af of je kunt zeggen dat hij pedofiel is. Hij heeft lang ongestoord en onopgemerkt zijn gang kunnen gaan. Het ontbreekt hem aan een aantal fundamentele normen; er is sprake van de afwezigheid van een geweten. Ook in een "normale"(–noot voor de slechte lezer: hier staan aanhalingstekens, bespaar me "ooit een normaal mens ontmoet") NL opvoeding kan dat gebeuren. Maar het komt minder voor en het wordt eerder opgemerkt.

 6. Avatar van Victor Onrust
  Melding: Vervuiling van de reactieruimte door MMT met copy-pastes gewist.

 7. Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Waarom zou ik niet van die gecensureerde voorbeelden kunnen generaliseren dat de Nederlanders een stelletje seriemoordenaars en kinderverkrachters zijn?

 8. Avatar van Victor Onrust
  @MMT Ik zeg dacht ik nergens dat NL-ers zich niet ernstig kunnen misdragen. Je "voorbeelden" zijn typische vormen van MMT-logica en ik ga daar verder niet op in. Zelfs al was dat niet zo. Reacties moeten een zekere hoeveelheid oorspronkelijke tekst bevatten en niet meer dan een korte verwijzing of samenvatting van "bewijs"

 9. Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Victor

  Jij hebt ook aan de hand van 1 voorbeeld statistieken verzonnen. Waarom mag ik dat niet? Of hebben Nederlanders meer rechten dan buitenlanders?

 10. Avatar van Grutte Pier
  Wat vind je als ‘Nederlander’ hier extra erg aan?

 11. Avatar van elsje dijkstra
  = Laten we zeggen dat de kans 1 op de 25 000 is dat een homoseksuele niet te best opgevoede niet West Europeaan tot deze daden in staat is. De kans dat een heteroseksuele redelijk en West-Europees opgevoed persoon dergelijke wandaden begaat zou dan bijvoorbeeld 1: 2 500 000 zijn. =

  Homoseksualiteit heeft niets te maken met kinderen misbruiken.
  Niet West-Europees heeft niets met kindermisbruik te maken.
  Opvoeding heeft niets met kindermisbruik te maken.

  Overigens vind ik het walgelijk dat je een dergelijk in en intriest gegeven misbruikt om je eigen onderbuikgevoelens ten aanzien van immigratie (Het moet een stuk moeilijker worden om je Nederlander te mogen noemen.) hier te ventileren.

 12. Avatar van Ina Dijstelberge
  Je onderbuik bevat niet het vermogen om te denken, wel om afvalstoffen uit je lichaam te werken.
  De drol die je hier neerlegt stinkt behoorlijk. Wat heb je gegeten?

 13. Avatar van Victor Onrust
  Er schijnt iets meer aan de hand te zijn dan alleen mijn onderbuik:

  http://www.afamichigan.org/2005/06/07/homosexual-pedophiles-are-vastly-overrepresented-in-child-sex-abuse-cases/

  (voordat daar weer gezeur over ontstaat: ik weet dat dit een dubieuze website is maar de referenties zien er redelijk betrouwbaar uit. Overigens lijkt het een enigszins taboe onderwerp voor onderzoek, zoals wel meer onderzoeks-onderwerpen, homosexualiteit betreffende)

  Maar afgezien daarvan… ook al ga je nog zo genuanceerd met je gevoelens om; bepaalde gevoelens schijnen nu eenmaal verboden te zijn volgens sommigen hier. Misschien moet ik volgens sommigen van die sommigen zelfs beter op mijn gevoelens passen dan die Let op de zijne.

  Het is jullie kennelijk ontgaan dat dit ook een kritisch zelfonderzoek is (ik schijn dan te denken…). Tot nu toe zijn jullie bijdragen daarin voorspelbaar en weinig constructief.

  Overigens: Ik zie hier allerlei lieden opduiken die anders mijn blog geen blik waardig keuren. Het lijkt verdacht veel op een georganiseerde actie, waarschijnlijk door MMT. Ik neem aan dat ik binnenkort wel een mailtje van de modderaarster tegemoet kan zien.

 14. Avatar van Satuka
  Victor allereerst: Ik zou niet durven stellen dat het misbruik binnen de RK minder erg is. Al is er misschien sprake van gradaties wat betreft de gevolgen voor de slachtoffers, de daders zijn allemaal van het zelfde slag, namelijk mensen die er geen enkel been in zien om de machtspositie waarin ze ten aanzien van kinderen verkeren te misbruiken om hun eigen behoeftes te bevredigen. Dat is de essentie.

  De AFA is (inderdaad) een ultrafundamentalistische christelijke en zwaar homofobische lobbyclub. Zij noemen die onderzoeken om homoseksualiteit in een kwaad daglicht te stellen. De bronnen mogen jou betrouwbaar ‘lijken’, maar dat zegt natuurlijk weinig. Los daarvan laat de interpretatie ook flink te wensen over.

  Om te beginnen:

  The distinction between a victim’s gender and a perpetrator’s sexual orientation is important because many child molesters don’t really have an adult sexual orientation. They have never developed the capacity for mature sexual relationships with other adults, either men or women. Instead, their sexual attractions focus on children – boys, girls, or children of both sexes.

  Zie voor meer informatie: http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/facts_molestation.html

  En http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/index.html

  Wat je besmeurde gevoelens betreft, misschien is het een idee om je identiteit niet (alleen) aan het Nederlanderschap op te hangen. Er lopen namelijk wel meer Nederlanders rond die je dan reden zouden moeten geven om je besmeurd te voelen.

  En last but certainly not least: als je alle potentiële doelgroepen die eventueel dat soort zieke geesten zouden kunnen voortbrengen wilt registreren en monitoren dan teken je de facto het doodvonnis voor de vrije samenleving.

 15. Avatar van Peter Louter
  Lastig onderwerp.
  Afghaanse vluchtelingen, waarvan bekend is dat ze gedurende de Russische bezetting en militaire functie hadden, worden geacht ‘oorlogsmisdadiger’ te zijn (omdat ze op zijn minst kennis droegen van oorlogsmisdaden) en komen daarom niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning (laat staan naturalisatie).
  Er is dus wel een soort norm die beperkend werkt ten aanzien van de toelating tot Nederlanderschap.

  Jij pleit voor optrekking van die norm. Het moet niet al te gemakkelijk worden om naturalisatie te verkrijgen. Laten we zeggen dat, na verkrijging van een verblijfsvergunning, je eerst maar eens tien jaar moet laten zien dat je de Nederlandse normen en waarden deelt en onderschrijft.

  Op die manier voorkom je dat mensen die elders wegvluchten wegens misdaden zich al te gemakkelijk kunnen vestigen in het tolerante Nederland en zelfs het Nederlanderschap kunnen verkrijgen.

  Je probeert woorden te geven aan een ongemakkelijk gevoel. Ik deel ze in de mate dat het verkrijgen van Nederlanderschap geen al te gemakkelijk mechanisme moet worden als toevluchtsoord voor mensen die elders wat op hun kerfstok hadden.

 16. Avatar van Victor Onrust
  Melding: aantal reacties verwijderd. Je hoeft niet te reageren als je niks zinnigs te melden hebt en alleen je eigen onderbuikgevoelens ten aanzien van dit blog of mijn persoon wilt ventileren.

 17. Avatar van Peter Louter
  @Victor, de alom gepredikte onvoorwaardelijke tolerantie, houdt op tolerant te zijn, als dat principe kritisch aan de orde wordt gesteld.
  Gij zult onvoorwaardelijk tolerant zijn op straffe van niet deugen als dat niet het geval is.

  Natuurlijk is dat een onderbuik-stelling. Het verbod op intolerantie doodt de noodzakelijke discussie over de grenzen van tolerantie.
  Te grote tolerantie is eigenlijk gebaseerd op de stelling dat ieder zijn eigen belang (binnen de grenzen van de wet) kan nastreven. In feite is dat een ontkenning van de morele verantwoordelijkheden die niet door de wet worden gedekt.

 18. Avatar van Victor Onrust
  @Sat: ==They have never developed the capacity for mature sexual relationships with other adults, either men or women.== Zit er niet een klein addertje onder dit gras? Er wordt in deze uitspraak een norm gesteld voor "goede" sexuele relaties. In die norm wordt de heteroseksuele relatie als even "goed" (in de zin van niet afwijkend van de norm) voorgesteld als de homoseksuele. Mijn stelling: er rust een taboe op om dat in twijfel te trekken. Terwijl toch iedereen kan waarnemen dat als de mensheid in zijn geheel op de homoseksuele relatie zou overschakelen zij snel zou uitsterven. Een iets minder dramatische wending is dat als intelligente mensen vaker homoseksueel "worden" de mensheid dommer wordt. Dat is op zijn minst een vraagstuk. Daarmee is nog niet gezegd dat homoseksualiteit niet (ook) een biologisch verschijnsel zou kunnen zijn. Maar maatschappelijke ontwikkelingen (overbevolking) kunnen ook inwerken op de aanleg.

  Voor de slechte lezer en snelle misverstaander: er zijn voldoende goede redenen om homoseksualiteit ook als afwijking te accepteren en niet uit te sluiten.

  Natuurlijk is dit soort onderzoek niet populair op het moment dat het door christenfudamentalisme misbruikt wordt om alles meteen over één kam te scheren. Maar er is meer goed onderzoek dat misbruikt wordt door de verkeerde lieden. Dat zou geen reden mogen zijn dat onderzoek niet te doen.

  Voor de goede orde: homoseksuele mannen zouden zich veel erger besmeurd kunnen voelen door deze zaak dan ik in mijn Nederlanderschap.

  Het RK misbruik is waarschijnlijk zelfs erger voor de slachtoffers omdat het op latere leeftijd plaatsvindt. Ik had het over "voorstelbaarheid" en hoe vreemd dat misschien ook klinkt ik kan mij dergelijk wangedrag beter voorstellen omdat ik me kan voorstellen waar het vandaan komt en dat iemand inderdaad geïndoctrineerd en daarbij geperverteerd kan worden. Het is in vele experimenten en praktijken aangetoond dat dat niet zo moeilijk is.

  Over je last but not least: Ik denk eerder het tegendeel. Als je iedereen op de zelfde wijze moet gaan monitoren omdat je anders discrimineert is het een veel grotere belasting, zowel door de hoeveelheid werk als doordat daar veel meer mensen aan onderworpen worden, dan als je een gefundeerde voorselectie maakt. Wij moeten nu allemaal door het poortje om in het vliegtuig te mogen.

 19. Avatar van johanna_nouri
  "Ik schijn dan te denken dat de kans dat die tot dergelijke wandaden komt veel kleiner is dan van een Homoseksuele Oost-Europeaan."
  Dat is heel denkbaar, dat je dat inderdaad denkt. Het is een natuurlijke neiging om zaken zodanig te rationaliseren en categoriseren dat we als mens tot de conclusie kunnen komen dat dit ‘bij ons soort mensen’ nooit zou kunnen voorkomen. De vraag is dan of dat ook ergens op gebaseerd is. Vooralsnog laat de realiteit, bijvoorbeeld het misbruik in de RK-kerk, dat niet zien. Allemaal welopgevoede Nederlanders.
  Heb jij bewijzen dat homoseksuele Letten meer geneigd zijn tot kindermisbruik? Geldt dat ook voor zijn partner? Of is dat een autochtone Nederlander? Is er een relatie tussen slecht opgevoed zijn en kindermisbruik? Heb jij aanwijzingen dat dat in dit geval een relevante factor is?
  Dit heeft, in tegenstelling tot wat Louter suggereert, niets met tolerantie te maken, maar wel alles met grensoverschrijdend gedrag, en dat bedoel ik niet zo eufemistisch als het klinkt. Van tolerantie is, getuige de virtuele lynchpartij op Twitter, trouwens ook helemaal geen sprake. Dit suggereert ten onrechte dat er in Nederland mensen zouden rondlopen die kindermisbruik zouden tolereren. Een belachelijk idee.

 20. Avatar van Victor Onrust
  Nog wat onderbuik @ GeenStijl:

  #zedenzaak. Mannen ter Discussie

  En bedankt Roberts Mikelsons aka Het Monster van Riga, Het Beest uit de Balten, De LamLul van Letland. Nu zijn dus opeens alle mannen werkzaam in de kinderdagverblijf bizzniz "verdacht" en met de nek aangekeken. Volgens de laatste cijfers is ongeveer twee a drie procent van de leidsters op de vloer een man. En die paar mannen gaan het komende tijd ontzettend moeilijk krijgen. Starende blikken. Fronsende wenkbrauwen. Snibbigheden. Ja zelfs ouders, die hun kinderen weghalen op creches met (m) personeel. Kijk, daar heb je de Televaag al: Mannen ter Discussie. … Zelfs zwaar geëmancipeerde en notoir GroenLinks stemmende dames hebben wij afgelopen dagen horen verklaren dat "mannen niets in de kinderopvang te zoeken hebben."

 21. Avatar van Victor Onrust
  @Johanna. Ik heb nergens gepretendeerd bewijzen te hebben. Er zijn alleen wat waarnemingen die volgens mij iedereen kan doen en waar je vermoedens aan zou kunnen verbinden. Je kunt bijvoorbeeld waarnemen dat in bepaalde culturen het geweten minder goed ontwikkeld wordt tijdens de opvoeding dan in andere culturen. En dat die culturen op bepaalde plekken, niet per se samenvallend met staten, dominanter zijn dan op andere. Dat er een relatie is tussen slecht opgevoed zijn en kindermisbruik, om te beginnen incest, is volgens mij bijna een open deur. Dat wordt door vrijwel niemand ontkend. En natuurlijk lopen er in NL mensen rond die kindermisbruik tolereren, in ieder geval de daders en de afnemers van hun eventuele "producten" en misschien nog een enkele "libertair". Alleen noemen die dat zelf geen kindermisbruik.

 22. Avatar van Satuka
  Victor: mature betekent in deze context “gelijkwaardig”. Dat lijkt me een prima – lees rechtvaardige – standaard, maar als je argumenten hebt die daar tegenspreken dan hoor ik ze graag.

  Verder raad ik je van harte aan om dat hele artikel te lezen en sowieso eens die website door te struinen, want je kennis over feit en fictie rond homoseksualiteit kan nog wel wat bijspijkering gebruiken geloof ik.

  Ik zal er nog een relevante passage uitlichten:

  In yet another approach to studying adult sexual attraction to children, some Canadian researchers observed how homosexual and heterosexual adult men responded to slides of males and females of various ages (child, pubescent, and mature adult). All of the research subjects were first screened to ensure that they preferred physically mature sexual partners. In some of the slides shown to subjects, the model was clothed; in others, he or she was nude. The slides were accompanied by audio recordings. The recordings paired with the nude models described an imaginary sexual interaction between the model and the subject. The recordings paired with the pictures of clothed models described the model engaging in neutral activities (e.g., swimming). To measure sexual arousal, changes in the subjects’ penis volume were monitored while they watched the slides and listened to the audiotapes. The researchers found that homosexual males responded no more to male children than heterosexual males responded to female children (Freund et al., 1989).

  Science cannot prove a negative. Thus, these studies do not prove that homosexual or bisexual males are no more likely than heterosexual males to molest children. However, each of them failed to prove the alternative hypothesis that homosexual males are more likely than heterosexual men to molest children or to be sexually attracted to children or adolescents.

  http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/facts_molestation.html

  Waar wil je de grens stellen met registratie en monitoren? Er gaan nu bijvoorbeeld al stemmen op om mannen helemaal uit de kinderopvang te weren.

  http://fp.dagelijksestandaard.nl/2010/12/mannen-de-creche-uit/

  Met andere woorden: iedere man is een potentieel kindermisbruiker? Dan moeten we ook uitgaan van het gegeven dat iedere man een potentiële verkrachter is. Niet meer samen laten werken met vrouwen -> gescheiden sporten op scholen en sportclubs -> totale segregatie? Waar ligt de grens?

  And does it ring a bell…?

  Wat betreft je opmerking dat er gegronde redenen zijn om homoseksualiteit een afwijking te noemen… het enige dat relevant is of geaardheid schade berokkent aan derden. Dat doet homoseksualiteit niet. Kortom, de seksuele geaardheid is geen relevante factor om op de monitoren. En als je al alleen op seksuele geaardheid zou monitoren, dan sluit je niet alleen alsnog ¾ van de potentiële risicogroep uit (namelijk hetero’s en biseksuelen), maar je loopt ook nog eens het risico dat lieden die werkelijk kwaad in de zin hebben hun geaardheid gewoon verbergen, en dat mensen die er wel voor uitkomen onnodig worden gewantrouwd.

  En je zult er geen kinderverkrachter meer mee vangen.

  Er is nog meer waar ik op in wil gaan, maar dat komt later want ik moet zo aan het werk.

 23. Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Waarom worden mijn reacties gecensureerd? Je schendt mijn mensenrechten met je racistische uitspraken over Oost-Europeanen, die haat en angst zaaien. Jouw propaganda kan leiden tot mijn deportatie of vergassing. Je blog is misdadig. Daardoor verzoek ik je vriendelijk om mijn reacties niet meer te censureren.

 24. Avatar van Victor Onrust
  @MMT Op dat men kan zien wat ik normaal verwijder zal ik deze laten staan. Er blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit dat je over precies dezelfde onderbuikgevoelens beschikt als ik want kennelijk voel je je als (ex) oost-europeaan onmiddellijk aangesproken. En dan zeg ik alleen maar dat de kans groter is dat …, waarmee ik dus niet iedereen over een kam scheer. Overigens censureer ik niets. Alle reacties die enigszins serieus op de zaak ingaan laat ik staan, of ik het er mee eens ben of niet. "Reacties die bestaan uit het doen van het eigen ding, ongeacht waar het over gaat vallen daar niet onder. Dat lieden zoals jij dan de vermoorde onschuld uit gaan hangen en "censuur" gaan roepen doet me helemaal niets.

 25. Avatar van Isis Nedloni
  O….nee….een pedoseksueel is heel iets anders dan een pedofiel.

  Een pedofiel heeft een overdreven ziekelijke kijk /omgang op/met kinderen.

  Een pedoseksueel gaat een grens over en misbruikt kinderen.

  Het heeft er ook niks mee te maken of iemand hetero of homoseksueel is….of bi-seksueel.

  Pedoseksualiteit is een zeer ernstige ziekte….een psychopatische ziekte.

  O….nee…..het ziektebeeld komt bij iedere bevolkingsgroep voor.

  Pedoseksualiteit komt wereldwijd voor.
  Ze hebben tegenwoordig via internet ook wereldwijde netwerken….en hanteren ze allemaal dezelfde structuur….
  zie GOOGLE…kindermisbruik/GROOMING

  Het is afschuwelijk shockerend wat er is gebeurd.

  Ook voor buitenstaanders…zoals wij……

 26. Avatar van Ina Dijstelberge
  Kijk nou toch, een Nederlandse hetero vader…

  Toegevoegd: dinsdag 14 dec 2010, 15:50

  In Assen staat een man voor de rechter die er van wordt verdacht dat hij vijf kinderen heeft misbruikt. De man uit Zuidwolde gebruikte zijn kinderen en hun vriendjes voor het maken van kinderporno.

  Daarnaast verzamelde en verspreidde de man tussen 2002 en 2010 volgens justitie ruim 200.000 foto’s en honderden filmpjes met kinderporno.
  Zeven bibliotheken

  De computer van de man downloadde 24 uur per dag, zeven dagen per week bestanden. Volgens de officier van Justitie heeft hij voldoende bestanden gedownload om zeven bibliotheken mee te vullen.

  De man zit al enige tijd vast, maar er was tot nu toe geen ruchtbaarheid aan de zaak gegeven. Volgens Justitie gaat het om de grootste kinderpornozaak van Noord-Nederland.

  http://nos.nl/artikel/205103-vader-verdacht-van-maken-kinderporno.html