Reacties

Het is over twaalven en de oppositie blijft falen — 2 reacties

  1. U wilt dat er serieus wordt nagedacht over echte alternatieven en strategieen m.b.t. EU, migratie, Euro, banken, islam e.d., alsook over realistische manieren om die doorgevoerd te krijgen, waarbij verder gedacht moet worden dan parlement en partijpolitiek.  Wel kan e.e.a. met bestaande, vooral oppositionele partijen besproken worden. U zoekt daarvoor samenwerking met onafhankelijke, kritische denkers voor de ontwikkeling van een intellectueel tegenklimaat. De kansen op succes zijn, gezien de tegenkrachten, klein. Dat lijkt mij een realistische analyse. Ik deel uw zorgen.

  2. Buitenparlementaire bewegingen gericht op diverse thema’s zijn er al: Milieudefensie, Urgenda, Groene kernenergie, de Club van Tien Miljoen, Werkgroep Voetafdruk Nederland enz. Zij zullen de publieke opinie moeten beïnvloeden en daardoor het programma van politieke partijen. De genoemde organisaties zijn gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen en hebben daardoor meer in te brengen dan een algemene club van realistische denkers.