Reacties

Over de wil van het volk — 5 reacties

 1. “De afgelopen decennia is de democratie ondermijnd door het verlenen van burgerrechten aan groepen die buiten de consensus vallen; die de dogma’s van de elite betreffende de wereldwijde mensenbroederschap en de voorrang van het individu boven de groep, het sociale, niet erkennen. En waarvan velen onze cultuur zelfs als een te bestrijden vijand zien. Die dogma’s zijn daardoor niet meer te handhaven. ”

  Jump to the conclusion !
  Statistisch slaat dit (nog) nergens op. In de zogenoemde ‘Elite’ zijn nauwelijks ‘buitenstaanders’ opgenomen. Hoogstens worden ze gebruikt als stemvee (een ‘oud-rechts’ verwijt aan de PvdA , maar ook aan de uitgetreden DENK-partij). Vooralsnog zit geen enkele ‘buitenstaanders’ beweging ook maar in de buurt van een ‘wip’ positie. Integendeel, Rechts gaat regeren met devverholen steun van de PVV-marionet. Uit stemgedrag blijkt, dat PVV in de Kamer over het algemeen voor VVD-beleid heeft gestemd. Ze zal dit blijven doen zolang W. de macht niet deelt met de PVV-‘leden’/ achterban.

  Dat ‘buitenstaanders’ zo’n “stem” lijken te hebben, komt omdat de Elite niet echt lullig wil doen. De Rechtse factie zou een slechte naam krijgen, m.n. In de buitenlandse betrekkingen, als ze bv. openlijk de xenofobe Hongaarse politieke lijn zouden gaan volgen. Er zou mogelijk zelfs een verwijdering met de achterban kunnen ontstaan, omdat een ‘humanitaire’ politiek nu eenmaal ‘ondeelbaar’ is. Uiteindelijk zou men ook geen stabiele meerderheid kunnen vormen over Rechts, als D’66 zou bedanken voor de eer. D”66 is de enige partij die de economische voordelen ( in een ultra-liberale economische orde) van ‘buitenstaanders’ effectief aan haar welgestelde achterban heeft gecommuniceerd. Wel willen ze ‘doorpakken’. naar het US-model van cherry-picking, door selectief de grootste talenten en hoogst opgeleiden toe te laten. En aupairs en poetsdames natuurlijk. De Brexit achterna ?

  Conclusie : Zolang de focus blijft liggen op het verwijderen van ‘buitenstaanders’ , onsttaat er geen werkelijk aansprekend model voor democratische vernieuwing. De Elite gaat ‘vrijwillig’ al die kant op, uit overtuiging (cda-top) , of opportunisme (‘rot-op’ -jargon).
  De democratische doorbraak komt (pas) als de ‘buitenstaanders’ op eigen merites mondvaardig worden en zelf de politieke agenda kunnen bepalen door op de’ wip’ -positie terecht te komen.

  Helaas Victor, tegen die tijd is de Corporate State de democratie al voorbij, aangezien BIg Data je zal vertellen wat iedereen DOET in concrete situaties. Niet “graag zou willen” , of ander soft gelul.

  Misschien is het daarom zaak de Democratie ( in de zin van besluitvorming, ontsproten aan onafhankelijke geesten, met een “alle hens aan dek” te redden.
  Daar zul je vooral ook de ‘buitenstaanders’ voor nodig hebben. Hun deviante gedachten zijn wellicht democratischer dan die van D’66 of partijen met een grote V in de naam.
  What’s in a name ?

 2. @Fritz In de elite zijn inderdaad weinig “buitenstaanders” opgenomen maar dat staat er ook niet. De consensus strekt zich uit over alle burgers. Verder heb ik het niet over “buitenstaanders” want dat is een container waar van alles onder valt. Het gaat om het bewust niet aanvaarden van de (democratische) consensus waarop de democratie gebaseerd is en waarzonder zij niet kan functioneren.

  Inderdaad kan AI (big data) uiteindelijk het stuur overnemen. Ik denk niet dat we dan heel veel slechter af zijn, maar ik hoop inderdaad dat Democratie te redden. Onafhankelijke geesten in absolute zin bestaan niet.

 3. Je zult toch toegeven dat het gewraakte citaat het heeft over groepen aan wie (1) burgerrechten zijn verleend, en (2) die buiten de consensus (willen) vallen…..en (dus?) (3) buitengesloten (moeten?) worden.
  Welnu, burgerrechten – waaronder het actieve en passieve kiesrecht, het referendum-recht, etc. op 18 jarige leeftijd -, worden verleend aan (a) alle in dit land geborenen uit ouders met een staatsburgerschap en (b) ‘toegelatenen’ ( genaturaliseerden of soms tijdelijk toegelatenen met een verblijfstatus). Dit wettelijke recht heeft weinig uitstaande met opvattingen van de zogenoemde Elite(s), het is een concessie aan ‘buitenstaanders’ en tegelijk hun ‘inkapseling’ in het systeem, ter bevestiging van de Universaliteit van democratie.
  Zowel binnen de groep (a) als onder (b) bevinden zich personen die tegen de gevestigde orde zijn. Ikzelf behoor rechtens tot (a) maar ook tot groep 2, Het leuke van de democratische rechtstaat-illusie is, dat dit kan, behoudens gedragingen of daden in strijd met de wetten. Denken staat vrij, organiseren van politieke partijen evenens. Geenstijl en verwante initiatieven hebben geprobeerd zo in de Kamer te komen.
  Thiery B. Is het gelukt en is in korte tijd een ‘gerespecteerd’ kamerlid geworden, of anders zijn grachten-maatje Hiddema wel. Oud rechts doet het heel goed samen met nieuw rechts. Thiery heeft zelfs met succes de burgerlijke Universiteit doorlopen en Cliteur heeft hem een status-briefje, een academische titel toegespeeld. B. heeft zelfs Een plaatsje gekregen in de propaganda-opleiding van de ex-NietNix-generatie van de PvdA, Booy en Van Bruggen.

  De Elite breidt zich dus haast ‘automatisch’ uit naar Rechts, als daar vraag naar is. Of naar Links, als dat weer eens handig is om pleisters op criseswonden te plakken. Het kan zelfs allebei tegelijk, zoals momenteel in formatie-tijd.

  De vraag is, waarom te focussen op dit speelbord ?
  Kennelijk gaat het hier om Niets, of feelgood-remedies uitproberen.

  Velen wenden zich af, sommige daarvan organiseren zich in SA-achtige organisaties, of zogenaamde motorclubs, suporters van voetbalclubs, in elk geval buiten de politiek. Linksen zitten nog in de vakbonden, of in links werk en linkse hobbies. Directe democratie, directe macht, geweld desnoods, maar een gevoel van effectiviteit en nut.
  Soms komen deze politieke buitenstaanders toch nog even stemmen, maar ze weten ‘eigenlijk’ wel beter.

  Kun je wat met zo’n indeling ? Of is jouw democratie 75 zetels plus 1 , en/of primair een (poging tot) uitsluiting van vermeende tegenstanders van democratie, verlichting, etc.
  Begin dan eens bij de C-partijen,zou ik zeggen. Die pretenderen de meerderheid te hebben.

 4. Het verbaast me dat jij buiten de consensus wil vallen. Die houdt ongeveer in dat er een vertegenwoordigende (parlementaire) democratie is. Dat de wetten voor alle burgers gelden en nog wat basis-zaken. Ik wil wel beweren dat particuliere eigendom van de (“zware”) productiemiddelen en de grond niet per definitie tot de consensus hoeven te behoren. De PvdA kon daar na de oorlog nog gewoon tegen zijn. De Elite heeft de macht en is hegemoon. Ook de CPN werd meer geaccepteert dan B & W. Die behoren dus niet tot de elite en die breidt zich dan ook niet automatisch uit, maar slechts onder dwang. Als zij toetreden is dat inderdaad een verschuiving in de consensus maar dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. De consensus is breder dan de ideologie van de elite. Bepaalde oppositionele standpunten vallen daar nog binnen.

 5. Akkoord. De consensus is ‘gevoelmatig’ breder en inclusiever dan de opinie van de leidende facties van de Elite, ofwel de kapitalistenklasse. De laatste is per definitie verdeeld door de secundaire secundaire klassentegenstelling, t.w. concurrentie en het gevaar van disruptie (vernietiging van gebruikswaarden door een nieuwe technologie of ‘insteek’, vgl. Airbnb, Uber. De beschikkingsmacht over kapitaal en de groeikracht van kapitaal is niet homogeen. De belangen in de primaire klassentegenstelling verschillen eveneens fundamenteel tussen de groot-industrie (met veel loonarbeiders), de producenten van massaconsumptiegoederen en de financiale facties. Allen verbonden in de luchtfietserij van produceren op basis van krediet (schuld) en schuldinflatie, maar heel andere invalshoeken. Opmerkelijk is de ‘historische’ steun van vastgoedondernemers en -financiers voor Verdonk, Fortuyn en Wiilders (?), terwijl Unilever en Akzo-nobel toeleverancier zijn van D’66 Om over Rabobank, agrobussines en boerenstand nog maar te zwijgen. Helaas kortzichtigheid en eigenbelang troef en daardoor ruimte voor de rationele rekenmeesters van de sociaal democratie. ( Deze keynesiaanse ‘bemiddelende’ functie is vanaf ’90 natuurlijk gaandeweg verschrompeld onder het ultra-liberalisme en de globaliserende (Duitse) EU-politiek van wereldmarkt kampioenen.

  Maak je over CPN en SP geen illusie. Het oorlogskrediet van de communisten werd met de stellingname tegen de politionele acties in Indië verspeeld ( interessante parallel met zwarte pieten discussie), de Koude Oorlog deed de rest. Nederland gelooft in TINA : zolang er groei is, is er steun voor welke regering ook, dus rechtse cultuurpolitieke reflexen nemen de overhand. Bij stagnatie of crises wordt de sociaal democratie gereanimeerd en is er ruimte voor populisme van links (SP). Maar een ‘doorbraak’ van SP of CPN naar een quasi- Elite -status is slechts regionaal mogelijk gebleken. Het is dan zeer eenvoudig stad en niet-stad tegen elkaar uit te spelen en parlementair links klein en versplinterd te houden.

  Wat heeft dit alles met Democratie te maken ?

  Is het geen botte machtsuitoefening via manipulatie en angstcreatie. Als democratie werkelijk inclusief zou werken zouden er haast geen ‘buitenstaanders’ zijn ontstaan, zou je pleidooi voor vertegenwoordigende democratie niet zo hol klinken. De staat sterft af, daar heeft Marx, of Proudon gelijk aan, maar niet als overgang naar communisme. Het is, -zoals Foucault rond ’78 voorzag – , de aanzet tot een fase van dominantie van het ultra-liberalisme, de uiteindelijke winnaar van de 2008 crisis.