Comments

Bevorder de integratie door de islam de wacht aan te zeggen — 3 Comments

  1. Geweldig goed artikel en ook heel moedig.
    Waar ik bang voor ben is voor herhalingen van discussies, zo verwacht ik dat de overheid zich zal verdedigen met het argument dat datgene wat in de Islam (en overigens in iedere godsdienst zullen ze er aan toevoegen) niet volgens de mensenrechten en onze grondwet is, hier al verboden is. En kom jij maar eens met bewijzen dat er dubbelspraak is want anders kunnen we niets doen, we kunnen immers geen godsdienst  gaan discrimineren.
    En van de Islamieten natuurlijk het oude argument dat de universele mensenrechten helemaal niet universeel zijn want ze komen voort uit het christendom en uit het westen. Daarom voldoen westerse landen er meer aan dan andere landen maar het is dus te wijten aan de dominantie van het imperialistische en neokolonialistisch westen dat de rest van de wereld hier niet aan kan voldoen en wij islamieten is helemaal niets gevraagd. Dus hoezo universeel en hoezo democratisch?
    Maar desalniettemin; zijn er al concrete plannen. Is er een werkgroep bijv. die bezig is of gaat met het,  de overheid  wacht aanzeggen?

  2. In de islam wordt de islamitische leer als het onbekritiseerbare en onveranderbare woord van Allah gezien, en dat betekent dat elke hoop op een Europese islam of een gematigde islam of een liberale islam westers wensdenken en gevaarlijke onzin is. Hoe meer islam we toelaten in de westerse wereld, hoe meer we zullen ontdekken dat het geweld tegen niet-moslims waartoe wordt opgeroepen in de islamitische leer, toeneemt. Het betekent dat we steeds meer zullen vernemen van islamgerelateerde criminaliteit en terreur, en van islamgedomineerde woonwijken met eigen ‘rechtspraak’ en economie en ‘cultuur’, en van ook islamgerelateerde afbraak van westerse cultuur in de zin van toegeven aan de eindeloze lijst van eisen van de islam wat betreft gescheiden zwemmen van jongens en meisjes, halal eten, sluiting cafe’s en musea voor moderne kunst, geen onderwijs over Holocaust noch evolutietheorie, drang tot deelname aan iftar-maaltijden en blootstelling aan islam-propaganda, enzovoort. Wat dan allemaal betekent dat de cultuur als geheel zal polariseren en verarmen, dat we een wereld krijgen van overal hoge muren en bewakingscamera’s en bewakingsrobots en groeiende haat jegens een ideologie die eigenlijk vooral mensen lijkt te hersenspoelen tot fanate moordende zombies, en die er volstrekt van overtuigd is dat het een groot goed is om de westerse cultuur inclusief alle andersdenkenden daarin, uit te roeien.

  3. Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.En als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het Christendom meer dan 1700 jaar een belangrijke rol speelde in Europa.Heel de Europese cultuur en het Europese denken is doordesemd van het christelijk geloof. Het Christendom heeft in Europa enorme invloed op de samenleving als geheel, kunst, taal, politiek, recht, het gezinsleven, onze tijdsrekening, muziek, en zelfs de manier waarop we denken. Dit alles is gekleurd door de christelijke invloed van bijna twee millennia…Inquisitie en koloniale roof hebben niks te maken met het Christendom!