Reacties

Gepolariseerd Polen: wat de media ons niet vertellen — 2 reacties

  1. Rechters per decreet categoraal afzetten ziet er nooit prettig uit. Turkse toestanden. Per geval bewijzen dat een rechter ‘fout’ zit , is veel omslachtiger. En waarom zou je, als je maar liefst 52% van de stemmen bij elkaar gehosseld hebt ? Ik zie louter aanwijzingen, geen ‘smoking gun’. Liever een ‘waarheidscommissie’ en een ordentelijke ‘inpassing’ van de 48% ‘verliezers’ in het nog jonge bestel.
    Mij voornaamste bezwaar tegen de huidige EU is, dat we elkaars politieke en economische geschiedenis, elkaars soort corruptie en elkaars demonen ( de rk kerk bijvoorbeeld, of orthoxiën), voor lief moeten nemen. Laat eerst de lidstaten hun geschiedenis eens ‘echt’ onder ogen zien. Wij de koloniale bijv. Daarna wil ik wel “solidariseren” ; een haast Pools te noemen uitvinding ? Weinig van te merken in 2017…

  2. Beste Fritz, dat er zich in ons redelijk recente verleden onverkwikkelijke zaken hebben afgespeeld is ontegenzeggelijk waar. Dat moeten we niet ontkennen. Ik denk hierbij aan de ‘politionele acties’ in voormalig Nederlands-Indië. Al zijn er over en weer gruwelijkheden gepleegd, om te beginnen op de geïnterneerde Nederlanders en krijgsgevangenen door de Indonesiërs.. Dit is echter in niets te vergelijken met de gruwelen die het communisme heeft uitgehaald in Rusland en de landen van het Warschaupact. Met tientallen miljoenen doden tot gevolg. Dat na 1989 de Polen de communisten vrijuit hebben laten gaan was in de veronderstelling dat zij zich óók bevrijd zouden gaan voelen en hun communistische denkbeelden zouden bijstellen of afzweren. Zoals blijkt uit bovenstaand artikel was dit dus niet het geval. Aangezien de Polen aan den lijve hebben ondervonden wat het is om onder de communistische knoet te leven, geef ik ze groot gelijk om de communisten uit dergelijke belangrijke instituties te knikkeren. Waar deze overigens op slinkse wijze nog even snel naar binnen zijn gefietst, vergeet dat stukje vooral niet. Dat het dan op ‘Erdogiaanse’ praktijken lijkt is jammer dan. Daarbij komt dat dat beeld vooral wordt geschetst door de regressief linkse media en politiek. De berichtgeving daarover is daarom op zijn minst gekleurd te noemen. En solidariteit? Daar heeft deze kwestie helemaal niets mee te maken. In Polen hebben de communisten hun oude, verzuurde wijn in nieuwe zakken gegoten om de rest om de tuin te leiden. Zou jij solidair zijn met je voormalige onderdrukker?