Reacties

Bootvluchtelingen: 5000 slachtoffers per jaar, TBC: 5000 slachtoffers per dag! — 4 reacties

  1. Het begint me te dagen dat misschien ‘het slachtofferisme’ en ‘de slachtofercompetitie’ bewust of (ik neem aan) onbewust gebruikt wordt als een sturend instrument voor politieke doeleinden.

  2. Het is ook een strijd om budgetten, vooral door de media mee te krijgen om zo de politiek te beïnvloeden. Die gaan het vervolgens agenderen als ze denken daar kiezers mee te winnen. En ja, daarna gaat de politiek mee sturen. Je kunt er Darwin op loslaten. De best aangepaste krijgt het grootste leefgebied

  3. We moeten ophouden het leed van de hele wereld te torsen.

  4. Helemaal mee eens Victor. Ik probeer de ‘gutmenschen’ in mijn omgeving uit te leggen dat wij ons niet verantwoordelijk hoeven te voelen voor daden van onze overheid in het verleden. Of voor de misdaden begaan door de missionarissen in naam van het geloof. Of dat de bijbel vol staat met gewelddadige passages.