Reacties

Nieuw realisme – beter maar onvoldoende — 9 reacties

  1. De vraag moet gesteld wat de oorzaak van de bedreiging, de oorlogszuchtige invasie door de Islam en de politieke lijn van de EU, in het bijzonder haar reactie op die bedreiging, is. En dan komen we uit bij de meest kolossale olifant in de kamer, die ook door de nieuwe realisten maar zelden ten tonele wordt gevoerd: Het KAPITALISME.Je lijkt wel een beetje op Paus Franciscus, nee, strijd tegen kapitalisme is nutteloos. Mensen willen schone kleren, een mooi boek en iemand die hun billen wast, als het zover is…Winst maken, door mooie schone kleren, een mooi boek en een goed functionerende welzijnsinstelling. Kapitalisme in een verzorgingsstaat, daar gaat het om.

  2. @Lex Het gaat niet om strijd *tegen* het kapitalisme in de zin dat het vervangen zou moeten worden door iets anders. Maar het kapitalisme zoals het nu functioneert moet wel aangepakt worden. En mensen moeten een waardige dood kunnen sterven in plaats van dat hun billen gewassen worden (anders dan tijdelijk wegens ziekte).

  3. Je wijst het kapitalisme aan als een bedreiging, dat wijst op een politieke strijd tegen dat kapitalisme en dat lijkt mij niks. Natuurlijk moeten mensen waardig kunnen sterven, maar meestal moeten hun billen gezellig gewassen, soms jaren lang…Doodgaan blijft een probleem dat je niet oplost door het kapitalisme aan te pakken. Je wijst kapitalisme zelfs als oorzaak aan van een hoop ellende, zie boven…En dat lijkt mij onjuist. Is er gebrek aan politieke ideeën? Ik geloof er niks van, kijk en luister naar de democratische conventie in Philadelphia, nu al drie dagen fascinerende politieke ideeën… 

  4. Het grootste probleem met het huidige kapitalisme is volgens mij de verwevenheid van het bedrijfsleven met de politiek. Hierdoor kunnen private ondernemingen een ongezonde invloed uitoefenen op de publieke ruimte. Kijk naar “De Gouden Driehoek” van overheid, universiteiten en farmaceutische industrie als voorbeeld met minister Edith Schippers en haar partner als exponenten. Zij zijn alleen geïnteresseerd in het draaiende houden van hun eigen geldmachine.. Ongetwijfeld zijn er bestuurders en wetenschappers die handelen vanuit idealisme en sociale bewogenheid als zij zich laten inpalmen door mooie “mission statements” van grote bedrijven, maar waar het op neer komt is dat het dergelijke bedrijven maar om één ding gaat en dat is winst maken voor de aandeelhouders. Het algemeen belang dienen komt alleen uit als het winst oplevert en gemeenschapsgeld is ook geld toch? Wat dit voorbeeld betreft ben ik van mening dat er niet dik verdiend mag worden aan de gezondheidszorg tenzij de gemaakte winsten direct ten goede komen aan die gezondheidszorg. Ik pleit dan ook voor een “verlicht kapitalisme” dat het algemeen belang op gelijke hoogte stelt met maken van winst, laten we het “ethisch ondernemen” noemen. Zo kunnen we de verwevenheid van politiek en bedrijfsleven ontrafelen en het gemeenschapsgeld ten goede laten komen aan de héle gemeenschap. Begrijp me niet verkeerd, iedereen mag veel geld verdienen, zolang het maar niet over de ruggen van anderen gaat. Het tijdperk van het psychopathische sprinkhaan- kapitalisme moet eindigen om een rechtvaardiger wereld te kunnen creëren.

  5. @Ricky. Ik zou zeggen: bestel het boek! En geef je als belangstellende op voor een leesclub.

  6. Ik vind dat er geen erfrecht moet kunnen zijn. Graaien en zich verrijken zo lang je leeft, is voor die persoon en niet voor het nageslacht. Alles terug naar de staat waar het vandaan komt. Dat je bij je leven je kinderen bevoorrecht is een andere zaak. Ook je wederhelft heeft recht op haar verdere leven, zoals dat was. Laatst levende bezit dat wat ze beide hadden.

  7. @Nem Waar geeft mijn tekst aanleiding geeft tot deze verzuchting?

  8. Kapitalisme. Daar werd toch het meest over geschreven.

  9. Inderdaad, maar met kritiek op de particuliere eigendom (en vooral het erfrecht)