Reacties

De kruisiging van Charlie Hebdo — 3 reacties

 1. Ik heb het donkerbruin vermoeden dat de bedoelde pen iets anders op het oog had als religie gekte ontmaskeren. Alle religie gebruikten dè pen. En werden er oppermachtig door. Door I.T als schrijver te promoveren. Het zwaard, als tegenmiddel of medicijn, werkt alleen als de èèn met ander verruilt word. De beeldenstorm als voorbeeld. Het luide een tijdperk in wat afgesloten werd door mannenbroeders. Hun aangeleerde geleerdheid had als wereld probleem een appel krijgen van Eva. Allemaal begeleid door veel machtige pennen.

 2. @ Victor
  .
  De ‘pen van God’ komt voort uit het irrationele endogame hart van de moslimgroep. Ook ‘de koning’ was een dergelijk symbool waaruit gemakkelijk een wereldoorlog I voortkwam. Maar uw ‘intellectuele prins’ heeft slechts betrekking op de exogame mantel: rationaliteit waarmee geen enkele groep een emotionele binding heeft.
  .
  De vrijheid van meningsuiting bevindt zich daarom in de exogame periferie van de groep waar zij altijd schatplichting is aan de endogame goddelijke kern. Daarom bestaat er ook geen absolute vrijheid van meningsuiting anders dan onderworpen aan de heersende basale moraliteit.
  .
  Maar juist waar cultuurrelativisme meerdere moraliteiten mixt onstaat de fictie dat de vrijheid van meningsuiting geen morele basis meer heeft en werkelijk vrij kan zijn.
  .
  Daarbij komt als extra complicatie die het weer begrijpelijk maakt, dat wat wij cultuurrelativisme noemen juist als dekmantel van cultuurabsolutisme moet worden opgevat, waar islam in de plaats van het christendom is gekomen als endogaam hart van de Westerse cultuur. Een reden te meer om de beseffen dat de profeet juist van policor niet mag worden beledigd.
  .
  Het beledigen van de profeet is de endogame moslimcultuur én policor treffen in het hart. Dit heeft dan ook geen enkele zin. Maar ook de moslimcultuur beschikt sinds 1400 jaar over een veel zwakkere religieuze endogame mantel omdat tribale endogamie daar afwezig is.
  .
  Wat betekent dat daartegen wel effectief kan worden opgetreden. Men zou daarom zonder veel bezwaren het uiterlijk vertoon van islamitisch geloof in Westerse landen kunnen verbieden zonder dat dit tot grote consternatie leidt.
  .
  Maar in rationeel overleg met moslims willen treden met spotprenten over hun endogame kern is zelf aangeven dat men iets niet heeft gesnapt. En dat is dat de wordingsgeschiedenis van islam door de incest en inteeltcultuur van de eerste Homininen werd bepaald. Islam kan daarom niet rationeel worden beïnvloed, alleen worden uitgekruist met andere etniciteiten.

 3. Hi V.,

  “We” zijn al jaren bezig met de “Bezetting van het Arabisch schiereiland” en omstreken. Zonverbrande ruggetjes, vliegen met de Emeritates en een dagje Dubai.

  Wat je zegt : de neo-lioberale ideologie kan niet zonder globalisering en verdringing.
  De keerzijde is, dat er geen ‘compartimentering’ van kapitaal, grondstoffen, produktiestromen meer ‘mogelijk’ is. Geen eilanden, geen schiereilanden, geen muur om de DDR.
  Als je zegt dat dit hegemonistisch streven allemaal voor het heil van “de Elite” bedoeld is, dan zijn de ‘agenten’ van deze elite niets anders dan de hofnarren van wetenschap, politiek en media die je om je heen ziet en [terecht] kritiseert. Waar is die Elite dan ? De 1012 miljardairs van Forbes in de USA ? Of, -gelovend in de waan van de sociale mobiliteit van de neo-liberale staat-, de tientallen uit de duizenden jongeren die hier ter stede klaar staan om te dingen naar de titel van hofnar, waar ook ter wereld. De loterij van de jeugd-onderbenutting, met veel meer ‘nieten’ dan ooit.

  De verovering van ‘hearts en minds’ via het voorgespiegelde ‘hegemonistische’ [ en hedonistisch / individualistisch] consumptie-patroon, gaat natuurlijk makkelijker in de ‘thuislanden’ en de aanpalende oostblok-landen dan aan verre horizonten. Fordisme en Neo-lib hebben hier [ in Europa en europese ex-koloniën] hun kracht werkelijk bewezen. Het spijkerbroek-kapitalisme had een wervende, bekerende kracht toen de spijkerbroek nog niet defacto geglobaliseerd was. Toen US-kapitalisme in haar thuisland(en) nog werkelijk een “Common Wealth” wist te leveren die onderscheidend was – en ‘iedereen’ [ d.w.z. de brede middenklasse] bereikte.
  Maar, – ik zou het je kunnen nazeggen -, deze ontwikkeling is geperverteerd, doel- en willoos, willekeurig, random, geworden, en heeft een psychopatisch management van de westerse maatschappij voortgebracht.
  Voorspiegeling [van welvaart, macht, libido, zeggenschap, autonomie] en realiteit [ concentratiekampen] lopen steeds verder uitelkaar; het neo-liberalisme levert sinds 2007 niet meer wat het voorgeeft te leveren. En heeft dit doel ook al opgegeven, ‘footless’ als het is. De wanhoop [ bij economische migranten] om nog aan te klampen ijlt hoogstens nog wat na.

  Als ik een goed geloof had, dan zou ik mij ook om geloofsredenen verzetten tegen deze hegemonistische [ en hedonistische] ‘afgoderij’ in het Westen. Aantjes was wellicht de laatste die vanuit een subcentrum van confessionele politieke macht (ARP —> CDA) de [negatief geaarde] verbinding tussen Bergrede en neo-liberalisatie legde. En voor de duurzaamheid van de eerste koos. Christenen voor het Socialisme bestonden er ook, in de marge van de CPN.

  Ik vrees, dat je toch jezelf gevangen houdt tussen kritiek op het rëeel existerende westerse VOC-ish-imperialisme [ de ‘zendende’ partij in deze tegenstelling] en angst voor ideologisch geinspireerde contra-terreur van vermeende aanhangers van een niet-bestaande Wereld-Islam [ de ‘ontvangende’ partij]. ( Er is natuurlijk wel een wereld-islamisme dat om zich heen grijpt, maar statistisch, – uitgedrukt in doden en uitgeslotenen -, meer dáár dan hier )

  Het klinkt daarom niet consistent als je besluit tot een preventieve aanvalsoorlog -nu het nog kan. Op wat ? Hebben we er inmiddels niet een paar handen vol achter de rug sinds 1948 [Palestina] , juist op het snijvlak van US-hegemonie, US- neo-liberalisme , anglo-saksische neo-lib, universele neo-lib. De respectieve coalities van de “Good Willing”.
  Steeds ontaardend in Guerilla-oorlogen tegen volkeren die hun ‘reële’ wanhoop nergens beter kwijt kunnen dan in aanvallen op alle westerse huurlingen die ze in hun vizier kunnen krijgen.
  Black Americans, subproletarische lagen van de blanke bevolking en ‘reborn’ christians, de laaststen om inspirerend leiding te geven aan de eersten.
  Uitbesteed aan private ondernemingen, met winstoogmerk.
  Geen dienstplicht meer en geen body-bags, s.v.p. . Afstandbediening. Om razend van te worden.

  Deze geschiedenis valt niet te ontkennen – en wordt dagelijks voortgezet. Holocaust mag inderdaad het beste een aparte categorie worden genoemd, want de dagelijkse moord op de ‘toevallige’ bevolking langs Herenwegen [ in het nabije oosten en de andere failed states in oost, zuid en west] zal het getal van H. steeds meer gaan benaderen.

  Dus toen kwam ISIS. Eveneens uitbesteed, als ware het een multi-nationale onderneming. Duistere Stakeholders, internationaal kapitaal ongeremd, ongemerkt; internationale -ongeclausuleerde- wapenhandel; en relatief goedbetaalde ‘leer-werkplaatsen’ [ met een hoge doorloopsnelheid] voor het onmetelijke arbeidsreserve-leger van jonge mannen in de regio. Mediageil en mediageniek komen bij elkaar.

  Laat de islam er maar buiten. Het zou ook voor andere godsdiensten en ideologieën kunnen werken, maar die zijn al gecapituleerd en/of geintegreerd ( d.i. het werkelijke probleem van christelijk en joods rechts). Islam is toevallig de laatste godsdienst die aan de beurt moest komen. Niet wreder dan Congolees-christelijke warlords, niet haatdragender dan neo-nazi’s, meer verdeeld dan IRA en protestanten, niet liefdevoller, maar wel meer gevoel voor treffende symboliek, waaronder een actievere paradijs-verwachting. [Wie niets heeft, heeft meer paradijs dan wie wat bezit wat hij wil verdedigen] .

  Wij spreken ons nader.