Reacties

SoLiDe Kapitaal – een voorstel — 1 reactie

  1. ‘Vermaatschappelijking van eigen kapitaal’ lijkt me op zich een goed idee, op voorwaarde dan. Een van de voorwaarden zou moeten zijn dat bij mislukken van het experiment (want dat is het aanvankelijk) de inbrenger goed terug kan keren in de oude structuur. Ook lijkt het me dat de inbrenger zowiezo de mogelijkheid moet hebben onder voorwaarden uit te stappen, met name als het experiment zich negatief ontwikkelt, bijv. omdat de ‘elite’ rare dingen gaat doen of corrupt raakt.

    Verder ben ik er niet van overtuigd dat iedere ‘groep’ zich aan regel 1 gaat houden. Maatschappelijke doelen nastreven is mooi, maar een groep zou zomaar kunnen besluiten dat met name zij het maatschappelijke doel bij uitstek is en dat de rest het zelf maar uitzoekt.

    Ook voorspel ik dat de overheid de wet zo zal aanpassen dat het de gederfde erfbelasting alsnog int, bijv. door dit soort groepen een aparte belastingsoort op te leggen die privépersonen niet opgelegd krijgen. De groep (heb je een term voor dit type groep?) zou kunnen aanbieden in plaats van zulke aparte belasting een nutsfunctie op zich te nemen, bijv. de infrastructuurkosten in de eigen buurt, denk aan het wegenonderhoud, de riolering, de elektra in de grond. Daar moet dan wel tegenover staan dat die overheid niet tot op de milimeter de infrastructuur gaat voorschrijven.