Reacties

De laster van Ahmadinejad — 12 reacties

 1. Avatar van Baracca
  En toch… natuurlijk vind ik het vreselijk als neo-nazi’s of ander gespuis de Holocaust ontkennen. Maar wat weten we echt zeker? Kunnen we dat wat we lezen en dat wat ons wordt voorgeschoteld, voor waar aannemen? Ik ben niet paranoïde en geloof ook niet in allerlei conspiracy theorieën maar veel zou wel eens niet kunnen zijn wat het lijkt of wat we denken dat het is.

 2. Avatar van Victor Onrust
  We weten verrassend veel behoorlijk zeker. En ook: Het doen van zeer onwaarschijnlijke beweringen (zoals een conspiracy theorie) dient met goede bewijzen onderbouwd te worden. Bijvoorbeeld door controleerbare getuigenissen van spijtoptanten. En het gaat verder uitsluitend om beweringen die het doel hebben anderen in een kwaad daglicht te stellen. Het bestaan van god valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het voorstellen iets nog eens goed uit te zoeken is absoluut niet verboden, zolang er maar geen conclusies vooraf worden getrokken.

 3. Avatar van Baracca
  Ben het geloof ik niet helemaal met je eens. Stellig ontkennen van een bepaalde gebeurtenis zal ik niet maar zo doen (tenzij ik onweerlegbare bewijzen heb), maar volgens mij valt onder vrijheid van meningsuiting ook dat je twijfels mag hebben bij beweringen zonder dat je een diepgaand onderzoek uitvoert. Je twijfel uitspreken als een stellige bewering is dan niet echt handig, maar ik heb bijvoorbeeld wel zo mijn vraagtekens bij de Mexicaanse griep. Vlak na het uitbreken van de epidemie was er al een vaccin voorhanden; hoe lang duurt de ontwikkeling van een vaccin gemiddeld?

  Een goed vaccin heeft tijd nodig. Van research en onderzoek tot registratie duurt al gauw zo’n 10 tot 13 jaar Bron: http://www.nvi-vaccin.nl/?id=190

  Maar goed…. ook deze bewering kun je natuurlijk in twijfel trekken.

 4. Avatar van Blutch
  Schijnt in de mode te zijn, meer straffen, hogere straffen, nog meer verbieden, alles controleren. Lijkt of men nog steeds gelooft in de maakbare samenleving. Hoe meer je die kant op gaat hoe harder het zich tegen je gaat keren.
  Dus jij weet zeker dat 9/11 precies zo heeft plaatsgevonden als officieel is vastgesteld? Bedenk wel dat ook dat een conspiracy theorie is.

 5. Avatar van Henk
  Om sceptisch te zijn: waarom heet het toch de ‘Vrijheid van Meningsuiting’ en niet de ‘Vrijheid van Waarheidsuiting’ ?

 6. Avatar van peter louter
  Is het laster?
  Ahmedinejad heeft nog niet zolang geleden een conferentie over de ‘holocaust’georganiseerd waar ook een aantal bekende holocaustontkenners het woord voorden.
  Vroeger heetten dat soort dingen gewoon ‘agitprop’, welbewuste opstokerij tegen wie als vijand wordt gezien.
  In die zin beschouw ik het als een oorlogshandeling in de zin dat oorlog een voortzetting is van politiek, maar met andere middelen. Het betreft de ‘koude oorlog’die vanuit en door islamitische landen wordt gevoerd om het bestaan van Israël te beëindigen. Ahmedijad heeft dat ook al meerdere keren in dat soort bewoordingen gesteld.

 7. Avatar van Henk
  @peter louter,

  Aldus de media, zou Ahmedinejad het als een gangbare, als onaantastbaar beschouwde, maar ongegronde opvatting, beschouwen. Mythe in het kort.

  Er is ook de informatie: Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one. – Albert Einstein. Geschiedenissen in allerlei vaianten, behoren tot ‘reality’, en vormen hierop, geen uitzondering.

  A. Einstein is hierin niet de enige. Is A. Einstein en overigen nu ‘defamation’ enz. aan te rekenen?

 8. Avatar van Victor Onrust
  @baracca. Zoals ik al schreef is twijfel zeker toegestaan. En het gaat niet om een leugen op zich maar vooral om de poging tot beschadiging die daarmee gepaard gaat. Ik ben niet deskundig genoeg om de claims omtrent het vaccin zelf te beoordelen maar als de KNMG dat keihard stelt dan ga ik daar zonder zwaar tegenbewijs in mee.
  @blutch. Nee ik weet niet precies hoe 9/11 heeft plaats gehad. Maar ik heb geen enkel serieus bewijs (bijvoorbeeld in de vorm van een geautoriseerde verklaring van een ex- CIA executive) gevonden die een dergelijk zeer onwaarschijnlijk scenario ondersteunt. Dat ligt bijvoorbeeld anders bij de moord op JFK. Er zijn best wat verboden en straffen die wat minder kunnen, bijv 100 km beperking op de 5-baans A2. Hier is juist een grote behoefte aan meer mogelijkheden tot ingrijpen wil een meningswisseling nog enigszins zuiver blijven. En dat zonder speciale wetgeving maar alleen door het begrip smaad de juiste invulling te geven.
  @Peter. Waarom zou het geen laster zijn. Ik begrijp niet wat het feit dat A daar een conferentie over heeft belegd aan afdoet. Is iets door er een "conferentie" over te houden opeens een respectabele mening? Agitprop staat niet per sé voor laster maar is het wel vaak, vooral als het gevoerd wordt vanuit een totalitaire vorm van denken. Eerder schreef ik al eens in "Goebbeliaanse Propaganda" over de stelling van Goebbels: “De propagandist moet zijn eigen waarheid construeren. Alles wat goed is voor de partij is waar. Zou dit samenvallen met de feitelijke waarheid, des te beter; anders moet het worden aangepast." In Mein Kampf schijnt te staan: "De waarheid moet altijd worden aangepast om te voldoen aan de behoefte."
  In een serieuze democratie zijn dit niet te tolereren methoden. Evenmin in een globale discussie.

  @Henk: Omdat we waarheid vaak niet kennen en de meningsuiting kunnen gebruiken om die dichter te naderen. Dan moet de wisseling niet vervuild worden door aperte en schadelijke leugens. Dat wil niet zeggen dat alles wat beweerd wordt ook waar moet zijn. Je kunt gewoon vragen stellen en daar verschillende mogelijk ware antwoorden op verzinnen met plausibele argumenten waarom die waar of juist niet waar zijn.

 9. Avatar van Henk
  @Victor Onrust,

  Is dat niet eveneens een mening/verzameling meningen?

  Om sceptisch te zijn, wat zijn de implicaties van concepten op conceptualisaties. M.a.w. de taal? Er van uitgaande dat u inderdaad sceptisch bent, en niet alleen pretendeert dit te zijn, en taal en talen inderdaad meebetrekt. Al is het maar om de schijn van liegen te voorkomen,

  Ter referentie een artikel over dit fenomeen van ‘The Wall Street Journal’ onder de titel ‘Lost in Translation’.
  http://tinyurl.com/2bmmtfd

  Wat is de Nederlandse geschiedenis maar dan gebruikmakend van de talen die de Nederlandse bevolking o.a. zoal beheerst. De vormen van Hindi, bijvoorbeeld. Er zijn er nog meer! Wil men die kunnen gebruiken is het wel zaak dat men die beheerst en niet onkundig zijn.

 10. Avatar van Storm
  Wat nogal vervelend en wonderlijk is rondom de strafbaarstelling van het ontkennen van de "holocaust" is dat het niet meer is dan een van de ontelbare geschiedkundige dieptepunten uit de (on)menselijke geschiedenis die niet ontkent mag worden.

  ALLE andere genocides, massamoorden, historische feiten mogen worden bediscussieerd of ontkent, al schrijft men er nog de grootste onzin over.
  Regeringen doen dat aan de lopende band, houden gegevens achter, verdraaien getallen feiten en motieven en worden niet gestraft.

  Je mag ontkennen dat er mannen op de maan zijn geweest, je mag ontkennen dat er 1,2 miljoen Hero in Namibie door de Duitsers zijn vermoord, je mag de massamoorden door de Fransen in Algerije ontkennen, je mag de moord op 1,5 miljoen Russische krijgsgevangenen door de Duitsers in WO II ontkennen etc. etc.
  Je mag ontkennen dat er 8 miljoen doden waren in Vietnam en LAos en Cambodja door VS bombardementen.
  Het is net zoiets als ontkennen dat de aarde rond is.

  Waarom is het strafbaar??? En waarom zijn de andere even ernstige feiten niet strafbaar.??

  Twijfel aan de officiele lezingen is een eerste voorwaarde om onderzoek te doen naar de juiste feiten.

  Onvoorwaardelijk accepteren van het opgediste is wat belanghebbenden nastreven.

  Wie heeft belang bij het verplicht accepteren van deze doctrine?

 11. Avatar van Victor Onrust
  @Henk. Ik vrees dat ik je invalshoek op het door mij gestelde niet kan volgen.

  @Storm. Precies om die reden heb ik deze blog geschreven. Om een eind te maken aan de noodzaak om alle verboden ontkenningen of andere leugens op te sommen in een wet.
  Zo mag je wel ontkennen dat er mannen op de maan geweest zijn, zolang dat niet als doel heeft daarmee (politieke) tegenstanders in een kwaad daglicht te stellen. Van andere genocide’s, mits afdoende vastgesteld, moet de ontkenning ook strafbaar zijn. Er is overigens wel degelijk sprake van een strijd om de erkenning of ontkenning van andere genocides, met als meest in het oog springende de genocide van de Turken op de Armeniërs.
  Maar het omgekeerde is in mijn gedachtengang ook laster. "Genocide" roepen als er burgers bij een bombardement om het leven komen, of "moordenaar" tegen de directeur van een dierenlaboratorium.
  En natuurlijk mag je of, afhankelijk van het regime, moet je, officiële lezingen in twijfel trekken. Maar er geldt wel een soort omgekeerde bewijslast: Hoe onwaarschijnlijker de alternatieve lezing (bijvoorbeeld de 9/11 complotten) hoe zwaarder het bewijs moet zijn.

  Zo is het duidelijk dat de beschuldigingen van Bush c.s. over de bewapening van Saddam lasterlijk genoemd kunnen worden. Maar de onderzoeken en de resultaten daarvan van het TV programma "Reporter" over de inzet van NL troepen in Afghanistan is dat niet. Zelfs niet als blijkt dat de resultaten niet kloppen. Pogingen om de regering op een leugen te betrappen zijn niet per definitie lasterlijk.

 12. Okay, nu zie ik wat er aan de hand is. Ik heb inderdaad te snel gelezen. Je had het over het vaccin! Inderdaad, dan heb je gelijk hoor. 🙂