Comments

De staat van verwarring — 2 Comments

 1. Mooi stuk dat de beperkingen van democratie en internet laat zien. Je prime-radiant zal er dan ook hopelijk niet snel komen. Het is een mooie utopische gedachte, net als democratie of anarchie in de juiste uitvoering.

  Het kosten-baten systeem is al een mooie toevoeging, maar wil het systeem werken dan moet er ook gediscrimineerd worden. M.a.w. er moet onderscheid gemaakt worden in de waardering van meningen èn in de meningen zelf. De mening van betrokkenen of deskundigen moet anders gewaardeerd worden dan die van bijv. buitenstaanders met een heel ander of verborgen agenda.

  Je kunt op facebook of andere fora zien waar een vrijblijvende ‘like’-button toe leidt: niks dan een massa pulp.

 2. Het mooie van internet en satellietzenders is dat iedereen z’n mening kan verkondigen.
  Het vervelende is dat elke idioot dat ook kan, helaas bestaat de wereldbevolking voor een belangrijk deel uit idioten.
  Er wordt dus veel idiotie verkondigd, en alleen diegenen die hersens hebben, en ze ook nog willen gebruiken, zijn enigermate in staat het kaf van het koren te scheiden.
  In z’n laatste interview klaagt Solsjenytsyn er dan ook over dat intellectuelen vrijwel geen invloed hebben.
  Hij had beter kunnen zeggen ‘verstandige mensen’, voor velen zal b.v. Bosma van de PVV wel een intellectueel zijn.
  Het is denk ik nooit veel anders geweest, alleen maken de moderne communicatiemiddelen het mogelijk wereldwijd borrelpraat uit te slaan.
  Het merkwaardige idee dat ieder’s mening respect verdient vergroot de verwarring nog.
  Stemmen over voorstellen is zinloos, de waarheid trekt zich niets aan van democratie, in tegendeel, de geschiedenis van de wetenschap laat zien dat altijd individuen met waarheden kwamen die onwelkom waren.
  Het sprekende voorbeeld is Einstein, hij publiceerde z’n theorie is ik meen 1905, pas in 1917 leek een experiment hem gelijk te geven.
  Desondanks legt Harrod uit dat nog in de dertiger jaren in Oxford z”n theorie werd bestreden.
  R.F. Harrod, ‘THE PROF, A personal memoir of Lord Cherwell’, London, 1959