Reacties

De arrogantie van een Marjolijn — 4 reacties

 1. Avatar van Peter Louter
  =Artikel 1 is geen vrome wens maar gewoon flutwerk.=
  Zover wil ik nu ook weer niet gaan. Het is een anachronisme, onstaan in een geheel andere tijd waarin andere zeden golden. Misschien kan dát Marjolein overtuigen.
  Verder geheel eens.
  Ik discrimineer de hele dag, al probeer ik dat op eerlijke wijze te doen. Soms blijk ik daarin een vergissing te hebben gemaakt. Menselijk, maar het levert wel de plicht op om het recht te zetten

 2. Avatar van Victor Onrust
  Ha Peter, Er zijn maar weinig goede verstaanders vandaar het gebruik van hele woorden. (NB Heb je nog even op mijn leeslijstje rechts gekeken?)

 3. Avatar van Waarnemer
  Even vooraf:
  Niets is volkomen scherp te formuleren, dus ook niet op het sociologische vlak. Dit geldt dus ook voor terminologie als "gelijke omstandigheden". Dat dit pricipieel niet mogleijk is, is dus geen enkele om een begrip als "gelijke omstandigheden" af te schaffen, want dan moet je alla sociologische begrippen afschaffe, en dus oom zaken als "de wet"- dat is niets meer dan een verzameling sociologische regels.

  Dan een observatie: degenen die gebruik maken artikle 1, behoren in grote meerderheid tot dezlefde groep die het al;tijd hebben over "het unieke van de mens", en "je kunt mensen niet vergelijken". Wat dus onzin is op grond van dezelfde argumentatie.

  Het is dus wel degelijk mogelijk om mensen in groepen te stoppen, dat wil zeggen: in de relevante opzichten gelijk te stellen, en dat niette doen, dat wil zeggen: een verschil te coonstateren.

  Laten we dit nu eens toepassen op een veelgebruikt geval: discriminatie aan de discodeur. Er stappen vier Marokkanse jingens naar de discoduer, en de partier laat ze niet toe. Teriwjl vier blanke jongens wel worden toegelaten Is dat discriminatie?

  Volgens de normale uitleg van de "artikel 1 fundamentalisten" wel. Hun redenatie: de Marokkanengroep onderscheidt van de blanken-groep allen in etnie. Dus is art. 1 van toepassing. Dus is het dicriminatie.

  De werkelijkheid is dit: de groep Marokkanen-aan-discodeur onderscheid zich van de groep blanken-aan-de-discodeur in het volgende: ze brengen minder geld mee, ze brengen geen meisjes mee, ze veroorzaken eerder ruzie, en bij ruzie vormen ze meteen een vechtgroep.

  Kortom: de groep Marokkanen-aan-de-discodeur verschilt voor de discoportier/eigenaar cruciaal van de groep blanken-aan-de-discodeur. Het weigeren van Marokkanen-aan-de-discodeur is dus geen disrciminatie.

  Het probleem zit dus niet zozeer in de regels, als wel in de uitleg ervan. En die uitleg is op het ogenblik habitueel dusdanig fout, dat de regels daarnaan aangepast moeten worden.

  Art. 1 geeft veel te veel ruimte voor verkeerde uitleg.

  Artikle 1 dient dus aangepast te worden.

 4. Avatar van Peter Louter
  Jazeker, Bat Ye’or en Hans Jansen heb ik uitgeprint.