Comments

Discriminatie moet ! — 8 Comments

 1. Avatar van Kokopelli
  @Victor: Men kan zich aan ongewenste discriminatie onttrekken. Door bepaalde kleren niet te dragen, een bepaalde houding niet aan te nemen.: Ja maar Victor, is dat nou juist niet het cruciale punt? Zij die er op uit zijn dragen juist wél de foute kleren en nemen expres die ‘foute’ houding aan. Om te choqueren, irriteren en te provoceren.

  Maak je overigens niet al te ongerust: niemand kent de precieze regels van het ‘spel’ dat dagelijks gespeeld wordt…

  Overigens een prima bijdrage hoor, bovenstaande schoot me alleen direct te binnen.

  Groet,
  Kokopelli

  PS: Begin tegen een ouwe indiaan nooit over een verentooi 😉

 2. Avatar van victor onrust
  @Ko.Toen ik het opgeschreven had moest ik wel aan je denken:-)

 3. Avatar van Herman
  Discrimineren mag, behoudens onder gelijke omstandigheden. Regelend recht.

  Of het wel mogelijk is te discrimineren als de omstandigheden gelijk zijn, is ook een punt.

  Onder ongelijke omstandigheden, is er sprake van discriminatie. Wordt ook niet verboden door de wetgever.

  De stelling ‘Discriminatie is verboden’ is een mythe.
  Wordt wel gebruikt door o.a. politici. Die stellen dan o.a. op te komen voor de rechten van hun achterban en te vechten voor het recht om te discrimineren. Het volk krijgt dan een koekje van eigen deeg.

  .

 4. Avatar van victor onrust
  @herman De stelling ‘Discriminatie is verboden’ is een mythe. Wordt wel gebruikt door o.a. politici. Die stellen dan o.a. op te komen voor de rechten van hun achterban en te vechten voor het recht om te discrimineren.
  Ik begrijp dit niet. Ik dacht die politici dan juist het recht van hun achterban verdedigden door een verbod op discriminatie te eisen.

 5. Avatar van Herman
  @victor onrust,

  Het wettelijk ongeoorloofd discrimineren (onderscheid maken) is wettelijk verboden. Namelijk indien er sprake is van gelijke gevallen.

  Aldus:

  Hoofdstuk 1 Grondwet (volledige tekst)

  Art. 1

  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  Er zijn ook ongelijke omstandigheden, en dan is maakt men ook onderscheid/discrimineert men. Zo discrimineert men al tussen de diverse edities van woordenboeken, zoals Van Dale.

  Aldus: http://www.woxikon.com/eng/discriminate.php

  differentiëren
  discrimineren
  een onderscheid
  maken
  onderkennen
  onderscheid maken
  onderscheiden
  uit elkaar houden

  Reactie is geredigeerd

 6. Avatar van Aad Verbaast
  Is er iets mis om mensen onderscheidenlijk te behandelen? Ik doe dat elke dag. Het gaat enkel om hoe je mensen onderscheidenlijk behandeld. Laten we maar eens beginnen door iedereen in hun eigen waarde te laten.

 7. Avatar van Herman
  @Aad Verbaast,

  Niet noodzakelijkerwijze, het is echter wel een mogeijkheid. Zeker vanuit juridisch perspectieven bezien. En wel indien er sprake is van geijke gevallen.

  Het is te beachten dat kwestie niet alleen uit gelijke gevallen bestaan, maar ook uit ongelijke gevallen.

  Uiteraard om dit alles te kunnen bepalen is het al zaak te onderscheiden/discrimineren.

  Zo is het mogelijk dat hetgeen geachte wordt te zijn een Amerikaan en een Nederlander beiden een winnend deellot hebben in de Staatslotterij. Die worden dan wat betreft deze gelijke geval, gevrijwaard van onderscheid/discriminatie behandeld, door uitbetaling van de prijs.

  Is er sprake van een aldus dusdanig bepaalde Amerikaan en i.d. Nederlander die zich in Nederland bevinden en is het een geval welke het Internationale Gerechtshof aangaat, dan is de Amerikaan gevrijwaard van vervolging e.d., en de Nederlander niet. Ook al wordt geacht dat het gaat om hetzelfde mogelijk vergrijp.

  Amerika(VS) is namelijk geen, danwel beperkte ondertekende partij, wat betreft zaken wel het Internationaal Gerechtshof enz, aangaan. Nederland is onbeperkt ondertekende partij, dienaangaand.

  Hoe het ook zij, er wordt onderscheid gemaakt/gediscrimineert. Wederom woordenboek editie en woord definitieafhankelijk.

  .

 8. Avatar van Aad Verbaast
  Toevallig dat je het over het Strafhof hebt. Morgen in het kader van de dag van de rechten van de mens kom ik daar uitgebreid op terug in mijn blog..