Site pictogram Wat te DOEN

Discriminatie moet !

Oorspronkelijk gepubliceerd 8 december 2008.

Vriend of vijand ? En als het een vijand is: Aanvallen, verdedigen of vluchten? Vitale beslissingen om te overleven. Niet alleen voor dieren in de vrije natuur, maar zeker zo belangrijk voor mensen in het maatschappelijk verkeer. Voor die beslissing is maar een ogenblik beschikbaar. Je maakt een onderscheid. Op grond van de informatie die je op dat moment ten dienste staat. Geen wonder dat uiterlijke kenmerken een belangrijke rol spelen. Tegenwoordig zijn dat zeker niet alleen fysieke kenmerken. Gedrag, houding en kleding zijn belangrijker. Kutmarokkanen zijn niet in de eerste plaats personen met een Marokkaans uiterlijk maar vooral personen die een bepaalde houding aannemen, gedrag ten toon spreiden en bepaalde kleren of andere uiterlijkheden (een scooter bijvoorbeeld) aan zich verbinden.

Iedereen die meent mensen het recht op deze discriminatie te moeten ontzeggen begaat een grote fout. En laat zo iemand niet te gemakkelijk veronderstellen dat er van echte discriminatie sprake is.

Men kan zich aan ongewenste discriminatie onttrekken. Door bepaalde kleren niet te dragen, een bepaalde houding niet aan te nemen. Omgekeerd geldt dat als zeer veel mensen met, zeg een bepaalde huidskleur, menen een verentooi te moeten dragen dat helaas (of misschien wel niet helaas) af gaat stralen op diegenen die wel die huidskleur hebben maar een gewoon pak aanhebben.
Dit is ook zo voor godsdiensten. Aanhangers van een godsdienst worden afgemeten aan het dominante beeld van die godsdienst. Dat is ook terecht.

Het zichzelf al of niet aan discriminatie onttrekken of kunnen onttrekken zou je nog wat verder door kunnen denken. Ik heb er mijn leven lang last van gehad dat wat ik in te brengen heb niet op een fatsoenlijke manier wordt beoordeeld. Mijn ervaring is dat het vrijwel nooit om de inhoud gaat maar vrijwel altijd om wie het zegt en hoe het gezegd wordt. Ik heb de regels van dat spel mij nog steeds niet helemaal eigen kunnen maken. Ik heb daar zelfs een zekere weerzin tegen. Het is een belangrijk gebrek aan mijn opvoeding dat ik daar niet mee om heb leren gaan.

Ik word gediscrimineerd!
illustratie:www.anticouni.com

Komende tijd zet ik een paar oude stukken opnieuw bovenaan. Toelichting hier

Mobiele versie afsluiten