Reacties

Complotdenken schaadt de oppositie — 5 reacties

  1. Soms zijn complotten gewoon plannen die worden beraamd door ‘de macht achter de macht’. Om die machten te ontmaskeren moeten ze wel benoemd (kunnen) worden. Dat levert geen politieke vrienden op onder politici die die macht steunen. Politici moeten complotten durven blootleggen, waarbij ze zich wel bij de (bewezen) feiten moeten houden. Dat spreekt voor zich.Over 9/11 kun je ook tot andere gezichtspunten komen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar hoe stalen gebouwen in (kunnen) storten. Zie boek ”9/11 Complex” van dr. ir. Coen Vermeeren (2020). WTC 7 (het derde WTC gebouw) stortte op dezelfde dag, maar pas aan het eind van de middag in, en daar was geen vliegtuig ingevlogen. Alle gebouwen stortten in in hun eigen voetafdruk, in (om en nabij) de valsnelheid (dus zonder of met nauwelijks enige weerstand van de onderliggende stalen constructie). Gecontroleerde sloop lijkt dan waarschijnlijker. Het complotverhaal dat Osama Bin Laden, vanuit een grot in Afghanistan, de islamitische kapers in 4 vliegtuigen zou hebben aangestuurd of er achter zat, in een streng beveiligd VS luchtruim ongestraft voor meer dan een uur van 4 vluchtroutes kon afwijken, en dat er geen vliegtuigen of significante brokstukken ervan zijn teruggevonden, bijna alles van gebouwen en inboedel is verstoft (maar, ra, ra, wel ongeschonden paspoorten van kapers op de brokstukken werden gevonden), maakt die complottheorie (Bin Laden deed het) van de overheid nogal discutabel. Veel bewijzen werden vernietigd door VS zelf, schroot heel snel afgevoerd naar China, mensen de mond gesnoerd die meer wisten, dat maakt het officiële verhaal van de overheid van VS in elk geval ongeloofwaardig. Zie boek ”9/11 Unmasked, an international review panel investigation” van David Ray Griffin en Elizabeth Woodworth (2018). ing. Paul Schermers (Civiel Ing.)

  2. @Paul Met frisse tegenzin heb ik je reactie goedgekeurd. Ik ga betreffende boeken beslist niet lezen. Ik verwees naar een verslag op britannica.com en dat lijkt me genoeg.  Mijn bezwaar tegen politiek gebruik van complotten gaat geheel langs je heen. Ook de “macht achter de macht” complotteert, uitzonderingen daar gelaten, niet, en iedereen die de ogen open heeft weet dat deze niet democratisch verkozen of gecontroleerde machten er zijn. En ook wat hun strategieën zijn. Zoals de WEF met hun “reset”.

  3. Geacht Victor Onrust, Dank voor uw reactie. Allereerst nog de beste wensen voor 2021. Ik meende u wel te hebben begrepen, maar heb een reactie gestuurd omdat ik dacht wellicht een zinvol gezichtspunt in te brengen. Dat hoeft toch geen tegenzin bij u op te wekken? Misschien kunnen we iets van elkaar opsteken. Onder complotdenken versta ik niet het wegzetten/demoniseren van andere meningen zoals ik de kranten en de gevestigde politiek zie doen, maar het gezond ontwikkelen van theorieën over wie er aan de touwtjes trekt. Zulk complotdenken (compleetdenken is wellicht beter) schaadt niet de oppositie maar juist de gevestigde machtspolitiek omdat daarmee hun plannen (al dan niet geheime voornemens) en hun belangen worden blootgelegd. De gevestigde (kartel)politiek zit vol met het smeden van plannen (complotdenken). Ze doen bijna niet anders, met een leger aan voorlichters en via de staatsmedia en kranten. U noemt zelf ook voorbeelden. Ik haakte in op 9/11 omdat u daar in dit verband aandacht aan gaf. Het complot dat Bin Laden gesmeed zou hebben (het officiële regeringsverhaal waar ook Nederland zich aan vasthoudt), was de aanzet voor veel gruwelijke oorlogen door de VS met haar bondgenoten waaronder Nederland in het Midden-Oosten. Op grond van de officiële door de VS geduide samenzwering (= Bin Laden viel de VS aan) voegde Nederland zich ook in de strijd. Kritische vragen werden of mochten van de VS toen niet worden gesteld. De kamerleden besloten dus mee te doen op grond van het verhaal dat de VS aan politici voorspiegelde. Dat verhaal kwam er al heel snel (een paar dagen), maar niet na grondig onderzoek. Maar wat nu als dat verhaal niet bewezen is? Of als het een ”False Flag” operatie was, zoals we in de geschiedenis bij het ontstaan van oorlogen nogal eens tegenkomen? Ik vind dus dat de politiek zich juist wel ervan had moeten en altijd moet vergewissen of een complot (Bin Laden deed het) klopt. En om bewijzen had moeten vragen, en onderzoek had moeten doen. U schrijft: ”Het lijkt er op dat het beste uitgangspunt de vaststelling is dat het daadwerkelijk moslim terroristen waren die, gestuurd door Bin Laden, de Twin Towers en de daarin aanwezigen hebben vernietigd. Inderdaad een complot. Van Bin Laden. Als we oorzaken en gevolgen daarvan goed analyseren levert dat voldoende politiek bruikbaar materiaal op”. Maar, nogmaals, dit complot is onbewezen. Er wordt nog steeds onderzoek naar gedaan door gerenommeerde onderzoekers. Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat Bin Laden dit heeft gearrangeerd. De VS heeft kennelijk veel te verbergen. Dat geeft te denken. Ik wees u op de boeken die dit volgens mij kritisch bespreken. Uw bron geeft het voorgeschreven verhaal en is echt niet genoeg. Waarom u van andere bronnen geen kennis wilt nemen verbaast me als vrijdenker. Politici maar ook kritische burgers zouden altijd complottheorieën op tafel moeten (kunnen) gooien om sceptisch te blijven tegenover regeringen en machten achter de macht (zoals belangengroepen, globalistische bedrijven, banken, EU). Macht staat of valt met het smeden van complotten, meestal van politici tegenover de bevolking om die eronder te houden. Het is de taak van de oppositie om wel op te komen voor het volk en haar belangen en die machtscomplotten die misbruik maken van anderen te ontmaskeren. Ook ik heb net al u bezwaar tegen politiek gebruik van complotten (stiekeme samenzweringen achter de schermen) in een (open) democratie, maar als de gevestigde machten er gebruik van maken dan vind ik wel dat de oppositie die complotten zou moeten durven ontmaskeren, in de Tweede Kamer moet blootleggen, en de regering als dat kan ten val moet brengen. Ook als een partij daarmee het onterechte stigma aangesmeerd krijgt van ”complotdenkers” om hen de mond te willen snoeren. Mocht ik u echt niet begrepen hebben, dan stel ik het op prijs als u uw standpunt nog wilt verduidelijken. 

  4. @Paul De kern van mijn betoog ontgaat je volledig. Het is onwaarschijnlijk dat je iets van mij leert en uitgesloten dat ik iets van jou leer.

  5. @Victor. U spreekt ”Harde Woorden”. U mag me uitschrijven van uw nieuwsbrief. Ik kan geen knop vinden om dat zelf te doen. Met vriendelijke groet.