Reacties

Thierry Baudet snapt zijn eigen gelijk niet — 5 reacties

  1. Thierry Baudet is een goede redenaar, maar gerichte vragen stellen en doorvragen schiet hij te kort.. Hiddema en Haga hebben dat beter in de vingers… Dat uit de hand gelopen etentje had Baudet gelijk, alleen het was een brug te ver voor de fractieleden.. Baudet had een vraag kunnen stellen over hoe zij denken over omstreden speculanten die deelnemen in de Bilderberg conferenties waarin onze koningshuis en regering aanwezig zijn…

  2. Baudet “had gelijk” tijdens het etentje? Eigenlijk zou ik de reactie hebben moeten afkeuren wegens slecht lezen wat er staat of totale Baudet verering (naar eigen keuze).

  3. Centrale democratie is een bestuursvorm waarin alleen de kenners, die vanaf de grond zichzelf naar de partijtop werken..Daar heb ik geen problemen mee. Alleen ik vind dat een fractielid of bestuurder zijn fiat moet krijgen van hun leden… Leden zijn de cement van de partij, zij voeden via commissies de partij met hun inzichten…Een klein clubje in de top die het alleen voor het zeggen hebben vind ik niet zo een goed idee… Deze kan corrumperen…Dat in Nederland een tegenbeweging moet opstaan dat kan ik niet ontkennen. Dat deze tegenbeweging het zwaar gaat krijgen daar hoeven wij niet over te twisten… Klopt wat jij zegt dat deze tegenbeweging een hechte club moet zijn…En daar wringt de schoen…De geschiedenis leert dat verandering voor de ene nadelig en andere voordelig is… Dus degene die zijn terrein (na 45 jaar) moet prijsgeven zal dat nooit zonder slag of stoot accepteren…Nog mijn excuus voor de eerste reactie…Ergens tijd voor nemen doet wonderen…

  4. Aan: De heren Victor Onrust, auteur, en Peter Louter, verspreider van deze serie teksten.Uw kennelijke bewondering voor de figuur van Lenin is voor mij niet minder dan verbijsterend. U noemt in de bovenstaande tekst de eerste jaren van zijn heerschappij in Rusland een succes, terwijl het in feite een extreem terreurregime was en ook van begin af aan de bedoeling had een gewelddadig terreurregime te zijn. Het Leninistische geloof in een centraal geleide economie ziet u kennelijk niet als oorzaak van de uiteindelijke mislukking van het door Lenin gestichte regime. Dat zie ik als een afdoende bewijs van ernstig te betreuren onkunde.

  5. Geachte heer Harry van Schalkwijk, ik vrees dat uw kennis van Lenin en de omstandigheden waaronder een en ander gebeurde tekort schiet. Mocht u werkelijke kennis willen nemen van zijn kwaliteiten en tekortkomingen (die hij zeker had) dan kan ik u het boek Leninism van Neil Harding aanbevelen.  Daar wordt o.a. duidelijk gemaakt dat het zeker niet de bedoeling was een terreurregime te zijn. Er was sprake van oorlog en burgeroorlog en dat is echt iets anders.
    De biografie van Stalin door Trotski kan ik ook aanbevelen. Overigens gaat het hier in de eerste plaats over hoe Lenin vond dat je politiek moet opereren binnen een parlementaire democratie. Onafhankelijk van de uiteindelijke uitkomst kan men daar wat van opsteken.