Comments

Over complexiteit willen we niet nadenken — 4 Comments

  1. Ik denk dat de meeste mensen, in ieder geval in ons deel van de wereld, volkomen tevreden zijn met hun leven en enkel in beweging komen wanneer er een directe bedreiging is van de individuele status quo. En daar is, ondanks de alomaanwezige alarmerende geluiden van nakende mondiale rampspoed, weinig bedreiging. Hooguit kun je de mensen een beetje bezorgd maken over het risico van de omvolking, en ervan overtuigen dat een boerkini een grotere bedreiging van onze welvaart is dan klimaatverandering. Het gaat economisch goed, er is geen reden voor verandering, en er hoeft dus niet in ernst over te worden nagedacht. Het handjevol cassandra’s die zich wel geroepen voelen tot intellectuele analyses, tja, dat zijn hobbyisten.

  2. Een dalende lijn (voor de middenklasse) is iets anders dan een stijgende lijn. Een substantieel aantal kiezers stemt op protestpartijen of helemaal niet. Inderdaad, als je voornaamste informatiebron de MSM zijn en “intellectuelen” die in de smaak vallen bij de elite is er weinig aan de hand. Ik kan je “Hochdeutschland” van Schimmelbush  en De Hoofdstad van Menasse aanbevelen.

  3. Ik zal eerst eens Fukuyama inzien. Want ik lees zo goed als geen fictie. Mijn denkraam is daarvoor te klein. Als ik fictie consumeer is het meestal herlezen van de Bommelreeks.