Reacties

Nederland zou het Klimaatakkoord van Parijs op moeten zeggen — 2 reacties

 1. Alarmerende koppen werken afschrikwekkend.

  Ik deel de kritiek dat Nederland niet zo slim was het laaghangende fruit bij andere EU-leden op te kopen. Maar deze site lijkt me niet de plaats om iets als het ontbreken van een EU-samenhang aan de orde te stellen.

  Of menselijke CO2 de enige oorzaak van opwarming en smeltend landijs is, vind ik weinig boeiend als de effecten die voorspeld zijn daadwerkelijk blijken op te treden. Ook bij zure regen, drijfgas-emissies en onafbreekbaar plastic in de kringloop heeft de wetenschap “juist” voorspeld en gelijk gekregen. De stand is dus allang geen 0-0 meer, het verzet tegen ‘kennis’ is obligaat, conservatief en lui. Maar dat de ecosfeer nog veel complexer is en ons nog met meer onverwachte, nare consequenties van onoordeelkundig handelen zal confronteren,  staat voor mij wel vast.

  “Climate-change”- kritiek is terecht : De wetenschap versluiert de werkelijkheid.  Die ziet er nog veel slechter uit, het evt. herstel is nog ontwrichtender, zeker in politiek-ecomisch opzicht.  De-globalisering is nu nog de “primitieve”, intuïtieve ‘eis’ van Rechts. Binnenkort is het mainstream en zal er ook een progressieve duurzaamheidspolitiek geformuleerd worden die wereldwijd aanvaardbaar word geacht om het tij te keren.

  De omvang van de operatie in NL ( of Europa) wordt m.i. grotelijks onderschat. Het is van gelijke orde als de wederopbouw in 1944, als een relatief aandeel in de New Deal van 1934 ( die overigens per saldo maar een verschuiving van 3% van het BNP betrof)

  Evenmin zie ik graag NL als de Calimero van de klimaatverandering. Het NL aandeel is niet zo minuscuul als gesuggereerd wordt : in OECD lijstjes staat Nederland vaak op een tiende tot twaalfde plaats, met name omdat de ‘voetafdruk’ van de economie door ‘outsourcing’ van grondstoffen en voedingsgewassen op 3 à 4 x de omvang van NL zelf staat. Soja, palmolie, sovjet- en noors gas, biobrandstof, enz.

  Voor de rest zie ik alleen gemiste kansen om daadwerkelijk in de voorhoede van de nieuwe, duurzame technologieën mee te doen.

  Met belastingvoordelen en lease constructies 1 miljard omzet genereren bij Tesla, terwijl VDL een grote assemblagefabriek ter beschikking heeft, illustreert het falen van de neo-liberale industrie-politiek, sorry, van de  sinterklaasachtige fiscale en subsidie politiek die niet stimuleert tot initiatief, maar tot afwachten wat over ons komt en dan 5% commissie opstrijken. Eerder was dit al het geval bij de opbouw van een windmolenindustrie, te land en ter zee, of bij Shell’s voortijdig beëindigde zonnepanelen-initiatief, of bij NL universitaire vindingen ( nieuwe medicijnen, energiedragers, etc., zoetwaterinstallaties) die nooit in productie worden genomen.  Gemiste kansen, om je voor te schamen of boos over te worden.

  Het impliciete pleidooi om “minder,minder,minder” te doen,  spreekt mij om dit soort redenen in het geheel niet aan. De kost gaat voor de baat.

   

 2. @Fritz

  (1) De kop lijkt me niet alarmerend: “zou op moeten zeggen”

  (2) Over het democratisch en bestuurlijk tekort van Europa kan prima geschreven worden, zei het beter niet bij dit blog maar onder Coup europa

  (3) De meeste climate-change kritiek zegt dat het minder erg is dacht ik.

  (4) Wereldwijde aanvaardbaarheid van wat dan ook zit er voorlopig niet in. Bij gebrek aan een wereldstaat (moet er ook niet komen) zal het altijd een papieren werkelijkheid blijven.

  (4) Herstel is waarschijnlijk onmogelijk, aanpassing is ook een optie.

  (5) Het huidige klimaat-“beleid” is niet gericht op de voetafdruk, maar puur lokaal; kosten afwentelen op de burger.

  (6) Sowieso zou klimaatbeleid altijd een onderdeel moeten zijn van een milieubeleid en bevolkingspolitiek.