Reacties

Lukkassen gedegradeerd tot nepintellectueel (met update) — 11 reacties

 1. Niet echt aardig om zo te schrijven over iemand die aan jouw zijde staat.

  Lees eens wat ik erover schreef. (Dat schreef ik overigens na nog eens jouw woorden over Gramsci in het boek te hebben gelezen.) Het gaat m.i. om mensen die beïnvloed waren door het marxisme, maar teleurgesteld raakten over het uitblijven van de revolutie en toen gingen geloven dat het beter was om de gang door de instituties te maken.

 2. Je mist, net als al die anderen het belangrijke punt. Niet alleen waren ze teleurgesteld in het marxisme (althans wat zij daar onder verstonden), zij keerden zich er ook van af. Soms expliciet, soms impliciet door er niet meer naar te verwijzen.

 3. Maar ze waren er wél door beïnvloed. Bovendien is het een term geworden om iets te kunnen duiden, net zoals de term ‘kapitalist’ ooit werd gemunt.

  Maar goed, bedenk maar een ander woord. Cultuurrelativisme vind ik echter niet de lading dekken.

  Baudet muntte oikofobie. Cliteur muntte laatst occidentologie.

 4. Ik probeer uit te leggen dat die term met Marx er in niet onschuldig of enigszins neutraal is naar een oorzaak, een verantwoordelijke of schuldige zoals neoliberalisme dat in wezen wel is. Het feit dat alle (sub)culturen hun eigen waarheid en dus rechten hebben is wel de kern van de zaak. Vandaar cultuurrelativisme. Cliteur had het over occidentofobie, niet -logie. Alles met -fobie keur ik af als zijnde een psychiatrisering van een verschijnsel, een “angststoornis”

 5. Victor, als ik je goed begrijp vind je het woord cultuurmarxisme een verkeerde aanduiding, omdat het niets met marxisme te maken heeft. Je hebt ongelijk en gelijk. Ongelijk, aangezien het nu eenmaal voorkomt dat samengestelde begrippen een zekere onlogica hebben. Linkse kerk heeft niets met kerk te maken, kunstpaus niets met het Vaticaan, moraalridder niets met ridderschap, regelneef niets met familierelaties, etc.
  Je hebt echter ook gelijk. Punt is dan, dat van niet ieder samengesteld begrip duidelijk is, of een onderdeel als metafoor is bedoeld of niet. In het woord stoomboot gaat het letterlijk om een door stoom aangedreven boot, itt schip van staat (aanduiding voor de regering).
  Eigenlijk zou er iedereen, die het woord cultuurmarxisme gebruikt, steeds moeten verklaren of hij het letterlijk of figuurlijk bedoelt. Handiger zou zijn, als men het woord cultuurrelativsme zou gebruiken. Dat is het sterke punt in je niet expliciet verwoorde kritiek.

 6. Cultuurrelativisme is een neutraal woord. Indien iemand een woord wil gebruiken, waarin afkeuring besloten ligt, zou hij cultuurpolitie kunnen gebruiken. Ala gedachtenpolitie.

 7. Peter (vdL), een begrip, samengesteld of niet, staat voor een bepaalde zaak, persoon, idee, of verzameling van ideeën. Hier gaat het om ideologieën. Als er verwoordingen gebruikt worden die naar een bepaalde persoon verwijzen, zoals marxisme (eigenlijk geen ideologie), stalinisme, of christendom, dan wordt de suggestie gewekt dat die persoon aan de oorsprong van die ideoligie staat. Als dat aantoonbaar niet het geval is dan is er een politieke agenda om dat toch te doen. Namelijk om die persoon en daarmee allen die nog enige waarde aan die ideeën nog van enige waarde vinden af te wijzen. Lees vooral het stuk in de Groene (link boven).

 8. Ah, daar komt de aap uit de mouw. Jij, Victor, meent nog net als in je jeugd dat Marx’ ideeën ‘van enige waarde’ zijn. En idem die van Gramsci. Dus cultuurgramsciisme zal je ook vast niet bevallen.
  Maar soms gaat een volk met een term die verwijst naar een persoon aan de haal. Dan staat de term niet meer precies voor wat die persoon zei, maar meer voor een imago of vooroordeel dat die naam/term oproept. In dit geval is marxisme gaan staan voor het idee dat de arbeiders de macht moesten grijpen, desnoods met geweld.

 9. Cultuurgramsciisme lijkt me trouwens een pleonasme. Gramsciisme dan maar? Of doen we Gramsci daarmee groot onrecht. Vast wel.

 10. Ik heb het Groene -artikel inmiddels gelezen, Victor.
  De auteurs halen er Hitler bij,  die het had over een complot van cuktuurbosljewisten. Wat willen ze zeggen? Dat er geen complot was en cultuurbolsjewisme  niet bestond?
  Ik was als een kind christen en zong graag psalmen en gezangen. Toen ik in de puberteit kwam hoorde ik muziek van Queen. Je zou kunnen zeggen, dat me dat heeft losgeweekt uit de christelijke cultuur.  Of achter Queen/popmuziek een complot zat om “het christendom” te ondermijnen, tja, wie weet, maar het had&heeft wel een bepaald effect. 

  Er bestaat een speelfilm over de Black panthers in Amerika. In die film is de Amerikaanse overheid/blanke powers that be bang voor de emancipatie van de zwarten en droppen daarom drugs in buurten, waar veel zwarten wonen, om hen verslaafd te maken,  zodat ze onschadelijk worden. Een complot. Of er een echt complot,  dwz opzet was weet ik niet, wel dat druggebruik, bende-oorlogen etc de energie opgeslorpt heeft, die zwarten (herstel Avro-americans, kritische afro-leden, Cor van der Laakjes in de dop) op andere zaken hadden kunnen richten.

  Stel nu, dat zwarten, die deze complottheorie verspreiden,  daarmee bewerkstelligen, dat er brothers de dope en crack en crystal meth afzweren en “de strijd” weer oppakken. Wat zeg je dan: foei, jullie wordt wat wijsgemaakt, er was helemaal geen complot van blanken, herstel witten, jullie drugsprobleem is je eigen schuld,  of ben je blij dat men het verhaaltje gebruikt om uit de shit te komen?
  Ter vergelijking: Baudet en Lukkassen verkopen sprookjes, maar het geeft de jeugd een houvast. Anders gaan ze maar housen en xtc slikken. “Dames van 50, zeg nee tegen de sherry, stem Thierry. Jeugd van Nederland, leest Sid, zeg nee tegen rap en ganga-shit.”

  Verder stellen de auteurs van het Groene-artikel, dat de opstand van de jeugd van ’68 niet kwam door de Frankfurther Schule, maar uit verzet tegen hun ouders (de saaie jaren 50?). Dat is te makkelijk. Het 1 sluit het ander niet uit en/of: valt na te gaan, of de revolte er was geweest/zo groot was geworden zonder de FS (de lont in het kruitvat?). Dat de Frankfurther Schule filosofen zelf bedaagde heren waren, die niets hadden met hippiedom… Tja, Hitler had niets meer Black metal, toch zijn er Black metal groepen, die wat met Hitler hebben. Arme Hitler.

  Adolf en Karl kunnen elkaar een hand geven. Beide worden in verband gebracht met zaken, waar ze niets mee hadden. Hitler niet met met al, Marx niet met LHBTGetc. Maar gelukkig: in de hemel is geen bier. Hitler was vast geheelonthouder (alhoewel) en denkende arbeiders als Marx drinken niet (alhoewel).

  Leest Mein Kampf! Leest Das Kapital! The thierr will sid you free.