Reacties

Een pleidooi voor EU-thanasie — 2 reacties

  1. Is de Europese Unie rijp voor de sloop? Ik denk het niet, ik hoop het niet en ik verwacht het niet. Integendeel, de Europese politieke eenheid springt in het oog. We hebben bijvoorbeeld nu inmiddels een Europese bankenunie. Een zegen voor de verdere economische groei. Er valt veel meer over te zeggen, maar dat doe ik later misschien wel eens.

  2. In vele landen hebben politici van allerlei signatuur jarenlang nagelaten om het belang van een eendrachtig Europa uit te leggen. Voor dat gebrek aan politiek leiderschap betalen we nu de rekening.
    We moeten ons daar niet door uit het veld laten slaan.
    Maar we mogen zeker van de leiders van alle landen verlangen dat ze die keuze vóór Europa nadrukkelijk maken en blijven uitdragen. Met inbegrip van de onvermijdelijk afnemend rol van nationale politiek. Dat is pas echt politiek leiderschap.
    Dat geldt voor de landen van het eerste uur en ook voor de recenter aangesloten landen. En anders: neem een voorbeeld aan het “Verenigd Koninkrijk”.