Comments

De schermutselingen over ‘identiteit’ in een multiculturele samenleving — 1 Comment

  1. Er zijn vele minderheden alhier die de bi-identiteit hebben omarmd. Ook de pvv-submeerderheid is niet eendimensionaal gericht, want dan zou die groep zich storen aan ALLE minderheden.
    Erg goed stuk trouwens. Het biedt me genoeg stof tot nadenken.