Reacties

Duterte: Als er geen god is, is de doodstraf de manier om recht te doen. — 7 reacties

  1. De laatste alinea is mij te cryptisch. Wat bedoel je daar nu toch te zeggen?

  2. Op verzoek plak ik de volgende alinea:

    “Zoals gesteld zou bij de afhandeling van onwettig gedrag het voorkomen van de herhaling ervan, het beschermen van de samenleving tegen dergelijke daden, voorop moeten staan. Deze houding is fundamenteel anders dan in het huidige rechtssysteem waarbij het in de eerste plaats gaat om de dader wiens ongewenste gedrag als te corrigeren afwijking gezien wordt. In het eerste geval moet in de eerste plaats het gedrag stoppen, in het tweede geval dient er weer een bruikbaar individu geproduceerd worden.”

  3. ‘Uitsluiten en voor kortere of langere tijd in een situatie van wetteloosheid met soortgenoten brengen’ zie je als methode om wetsovertreders op het gewenste pad te krijgen?Wat mij betreft, moet de samenleving beschermd worden en behoort de wetsovertreder / misdadiger in zijn specifieke geval maximale vrijheid te hebben Voor de ene verkrachter kunnen de gevolgen beperkt zijn, voor de ander levenslang verstrekkend.Toegegeven, de mensheid is daar nog niet aan toe. Even geduld a.u.b., een jaar of 500?

  4. In de eerste plaats dus uitsluiting. Maar de wetteloosheid zou iemand tot inkeer kunnen brengen. Dus niet als “methode om wetsovertreders op het gewenste pad te brengen” maar het is een kans die ze zo mogelijk moeten krijgen. Wel op eigen initiatief en met veel eigen inspanning. Dat zou soms verrassend snel kunnen gaan. Duterte is ook democratisch verkozen en die gaat qua uitsluiting nog iets drastischer te werk.

  5. In Mexico bestaan in sommige stadsdelen kompleet autonome stadsdeelstaten van linkse signatuur, met een eigen ordehandhaving, rechters, rechtspraak en bijbehorende strafuitvoering. Omdat er geen alternatief is. Met slechts een sprankje hoop nog eens samen te klonteren tot weer een staat. Dat is echt crisis, die situatie moet je liefst voorkomen.