Reacties

Pauw, zet die knop om! — 3 reacties

  1. Ja, je overdrijft. De linkse elite ontkent heus niet dat er een vijand is, ze willen die alleen niet groter maken dan hij is. Ze kiezen daarvoor een psychologisch welbeproefde strategie, namelijk het tegengaan van polarisatie. Bij die strategie hoort dat je woorden als vijand en oorlog en het indelen van mensen in groepen zo veel mogelijk vermijdt. Door een andere groep als (potentiele) vijand aan te merken, wordt hij dat zeker, ook als hij dat nu nog net niet is. Als polarisatie wordt geminimaliseerd dan ontneemt dat een belangrijke voedingsbodem aan extremisme en terrorisme. Dat is mijns inziens een heel zinnig inzicht dat nageleefd en verspreid dient te worden en op dat gebied loopt de linkse elite ver voor op de rechter flank (en op jou).Natuurlijk heeft de anti-polarisatie-strategie ook gevaarlijke kanten. Dat zal een groot deel van de linkse elite zo langzamerhand ook heus wel onderkennen. Dat maakt de linkse strategie lastig, maar nog niet slecht. Want het alternatief, de polariserende toon van veel rechtse politici/media, is dat nu de oplossing? Nee! Polarisatie versterkt zichzelf. Het leidt bij beide polen tot een nog sterker vastklampen aan de eigen extreme en vaak onzinnige denkbeelden en is daarom veel gevaarlijker en ineffectief. Jouw strategie is die van het polariseren. Kijk naar je eigen blog en je aanvallende stellingname ten aanzien van links. Je hebt het over “verrader” en suggereert dat de linkse elite willens en wetens zand in de ogen strooit, zonder de vraag te stellen/beantwoorden waarom ze dat doet. Dat is niet effectief, de meerderheid van links schrik je af, die ziet jou als domme ongenuanceerd rechtse complotdenker en gaat je blogs niet eens lezen. Dat beantwoordt niet aan je doelstelling. Je wilt links toch de ogen openen? Je wilt ongenuanceerd rechts toch zeker niet bevestigen in hun ongenuanceerde standpunten?

  2. @JvS Het “toon” “debat” is al oud en eveneens een “beproefde strategie” Ik schreef er al in 2011 over: Toonmatigen: Het gewatteerde zakje (Nietzsche en Kant lezen de krant)  Verder (1) links heeft niet het alleenrecht op het bepalen van de grootte en kracht van de vijand. (Godwin: Chamberlain dacht met zijn appeasement het zelfde te bereiken). Over het gevaar dat van de vijand uitgaat is wel discussie mogelijk maar niet een eenzijdige vaststelling door links. (2) Het benoemen van de vijand heeft geen effect op die vijand. Vijanden (en dan bedoel ik mensen die fundamenteel iets tegen het Westen hebben) laten zich daardoor niet beïnvloeden. Evenmin waren de studenden in de 70er jaren erg onder de indruk van de tegemoetkomingen door de overheid. Ze noemden het “repressieve tolerantie”. Het benoemen (en meer doe ik niet in dit stuk, het is op geen enkele manier ophitsend) is gericht tegen de medeburgers die het ontkennen en het is niet de bedoeling daarmee (nog) verder te polariseren, maar onderdeel van de discussie binnen de eigen groep. Voor zover mogelijk. Je kunt zeggen dat de afgelopen 10 jaar de strategie van links regeringsbeleid was: appaiseren. Het heeft niets opgeleverd.

  3. “Het benoemen van de vijand heeft geen effect op die vijand” Conclusie: je begrijpt echt helemaal niets van psychologische mechanismen. Heb in 3 seconden even een onderzoek opgezocht dat jouw uitspraak tegenspreekt: http://www.apa.org/monitor/2009/11/labeling.aspx Verder leg je me woorden in de mond die ik niet heb geschreven, zie (1)+(2). En reageer je niet op wat ik wel schrijf. Lees het eens goed.