Comments

Het genie van Houellebecq — 4 Comments

  1. “Maar stelde hij het aan de kaak? Ik mag het hopen.” Waarbij niet helemaal duidelijk is of “het” slaat op de islam zelf (in de “gematigde” vorm waarin die in het boek ten tonele wordt gevoerd), of de in het boek voorgestelde onderwerping van Frankrijk daaraan. Ik ga even uit van het laatste…

    Geen van beide, wat je bespreking natuurlijk een beetje in een apart daglicht stelt.

    ‘Het’ betreft de door jou genoemde ruggegraatloosheid van de intellectuelen. Ik begrijp heel goed dat jij zelf zijn tekst gelezen hebt als een kritiek daarop. Voor jou is het een soort van feit dat H. vooral wilde laten zien dat we niet moeten vertrouwen op intellectuelen, omdat ze al te gemakkelijk in staat zijn om het volk te verraden als het erop aan komt. Voor mij is dat niet duidelijk dat dit zijn (kern)boodschap is. Ik vrees dat het prima mogelijk is om deze roman zo te lezen dat dit verraad er helemaal NIET uit opgemaakt wordt. Met een iets andere bril op leest menigeen eruit, zo vrees ik, dat we misschien toch niet zo negatief hoeven te denken over ‘islamisering’. En als precies dát door grote groepen lezers eruit opgemaakt wordt, dan doet dit boek meer kwaad dan goed voor de zaak van de islamkritiek.

  2. Juist door het scenario zo realistisch te maken toont H de mogelijkheid (en het resultaat) van dat verraad overtuigend aan. Dat kan alleen werken als je laat zien welke aantrekkingskracht die Islam heeft en waarom allerlei lieden daarvoor zwichten. Als “grote groepen” die aantrekkingskracht waarderen dan toont dat eens te meer het verraad, dat voor een flink deel al gepleegd is, aan. Het zijn immers de intellectuelen (ideologen) die onze weerloze individualistische en multiculturele levenshouding en de voortdurende schuld aan de zwakte van “de ander” hebben gepropageerd en de kritiek daarop hebben geframed en onderdrukt.

    Hoe meer mensen dit zouden lezen als een aanmoediging om de Islam te omarmen of te geloven in de mogelijkheid van een Islam light, hoe zwaarder de druk wordt op de overgebleven verdediging van de Verlichting om daar iets aan te doen. Het gaat daarbij niet om islamkritiek, die is er meer dan genoeg. Het gaat om geloof in eigen waarden.

  3. H. laat in ‘Elementaire Deeltjes’ een van de personages zeggen: “de waarde van een godsdienst wordt bepaald door de moraal die je eraan kunt ontlenen”. Zo lees ik ook ‘Onderworpen’: H. schetst de wereld en ik toets die aan mijn moraal. Veel subjectiever dan dat wordt het niet want het komt – inderdaad – neer op geloof in eigen waarden.

  4. @jaap Dat toetsen aan eigen waarden is, ook volgens H precies het probleem. Want het staat voor de volstrekte autonomie van de individu, d.w.z. dat hij in principe in staat is zijn eigen waarden te kiezen. Daardoor blijf je uiteindelijk met lege handen in eenzaamheid achter. In Elementaire deeltjes lost hij dat op door de opvolger van de mens uit te rusten met genetisch ingeprogammeerde sexueel genot.