Comments

De waarde van een leven — 3 Comments

  1. In de industrie zijn daar strenge wetten over. Vroeger (vanaf 1970 of zo) was bij het ontwerp van een industriële installatie de kans op een fataliteit (10 doden of meer) acceptabel bij een kans van 1 : 100.000 manuren – grofweg een mensenleven aan arbeid. Dat is later o.a. door de Piper Alpha ramp opgetrokken tot 1 : 10.000.000 manuren. In de jaren ’90 heb ik me als expert op veiligheidsgebied teruggetrokken vanwege aanvaringen met CEO’s (heel vroeger waren dat hoofden van ‘uitvoerend personeel’ – ik heb nog een Amerikaan meegemaakt waarbij een complexe plant multidisciplinair geheel in zijn hoofd zat) omdat deze zich uit markt-strategische overwegingen steeds verder verwijderden van de werkvloer. Die ingekankerde houding is anno nu overal zichtbaar en om de 21e eeuw echt te laten beginnen moeten we eerst twee stappen terugdoen en vervolgens drie stappen vooruit om het zeer moeilijke probleem dat je entameert adequaat te benaderen.

  2. Bij mijn weten is in de gezondheidszorg momenteel consensus over 20.000 euro per QUALY (Quality Adjusted Life Year). Oftewel, een levensjaar van ‘goede’ kwalteit dat door een bepaalde behandeling wordt gewonnen mag 20.000 euro kosten. Anders wordt deze niet ingevoerd.

  3. Ik heb wel wat over die discussie gelezen maar dacht dat consensus nog ver weg was. En dan is het nog maar consensus binnen de medische wereld. De “buitenwereld” kijkt er volgens mij anders tegen aan.