Reacties

Help! Ik ben paranoïde! — 3 reacties


 1. Niet te snel oordelen. Leader is inderdaad van mening dat er “madness” in iedereen schuilt. De meeste mensen bewaren echter het ‘equilibrium’. Dit is een belangrijk gezichtspunt voor de behandeling van mensen die in de war zijn, uit hun evenwicht. ‘Genees’ ze niet maar breng ze weer terug in hun evenwicht.
  Het door Onrust genoemde citaat staat in de Guardian echter in de navolgende context:

  Paranoia has three classical components. The paranoiac has located a fault or malignancy in the world, he has named it, and has a message to deliver about it. For Breivik, the conviction is that Europe is rotten, that the name of this rottenness is Islam and that it is his mission to expose and excise it.

  … the paranoiac situates it outside: there is some badness out there in the world. Where for the schizophrenic the other is often too close, intruding into their body; for the paranoiac, self and other are rigidly separated: the other is outside. And hence the paranoiac subject is always innocent: it’s the other’s fault.

  Paranoia here should be differentiated from paranoid. Anyone can be paranoid, but (*) paranoia as such implies a rigid system of beliefs with explanatory power, according the subject a fixed place in the world: for Breivik, that of the “perfect knight” battling Islam.
  The other common misunderstanding of paranoia is to assume it always involves persecution. In fact, many paranoiacs locate the malignancy not in a person but in some aspect of the world: a disease; environmental problems; danger to children.

  Onder (*) maakt Leader het definitieve onderscheid tussen het ‘algemene’ en het bijzondere geval van Breivik. In de slotconclusie neemt hij stelling in de discussie over het ontoerekenbaar verklaren van Breivik omdat hij het verschil tussen “goed” en “kwaad” niet zou kennen. “Een psychoot heeft geen enkele twijfel dat hij het goede doet”. Maar toch…Breivik valt te bezien als een doorgeslagen paranoia. Spijt zal hij niet kennen.

  Of Zizek zoveel helderder zal zijn op dit punt valt te bezien: In een voorbeeld van ‘skin-heads’ komt hij uiteindelijk tot de slotsom dat zij (slechts ?) hun Lust volgen, dat wil zeggen dat ze het wel lekker vinden om iemand volkomen in elkaar te slaan. Ter verdediging van hun ‘praktijk’ hanteren zij vervolgens het jargon van de sociaal-psychologische ‘behandelaars’ die op hen af zijn gestuurd en komen tot ‘politiek correcte’ uitspraken over hun moeilijke jeugd, verscheurde gezinnen, verkeerde vrienden, etc. Het Lust-begrip dat natuurlijk Freudiaans is en bij Lacan ook naar voren komt, komt bij Zizek op zulke momenten toch wel dicht bij ethologie (Tierverhaltungsforschung). Een wat ‘bruine’ achtergrond, als je het mij vraagt.

 2. Ik heb je reactie ingekort (zie regels) en van een passende link voorzien. Hopelijk de essentie voldoende intact gelaten. Het door mij aangehaalde citaat komt als gezegd uit een interview in de Groene en ik zie daar verder geen context en er wordt in dat artikel ook niet ingegaan op het verschil tussen paranoia en paranoïde. Los daarvan wens ik een kritische opstelling ten opzichte van de wereld niet paranoïde te noemen. Ik kan de definitie van Leader niet anders lezen. Zijn “conclusie” over gebrek aan twijfel van Breivik over het goede kan ik wel delen maar ik zie daarin op zichzelf niets bijzonders. Er zijn tegenwoordig heel veel mensen die niet zo erg twijfelen aan hun eigen gelijk, afgezien van het feit dat een aantal van de door ABB overgenomen analyses en conclusies behoorlijk plausibel zijn. Dat is geen argument voor krankzinnigheid of ontoerekeningsvatbaarheid. Wat betreft Zizek vroeg ik me alleen af wat die zou vinden van het feit dat Leader alle kritiek paranoïde noemt. Zijn door jou opgevoerde “analyse” van de skinheads lijkt mij ook dubieus. Maar ik vond hem altijd al een nar. Misschien zijn alle psychonalytici dat wel.

 3. Lijkt mij al met al toch een abc-tje voor liefhebbers van de verzamelingenleer. Alle paranoia dragen zwarte sokken [dit in tegenstelling tot de schizofrenen die geen sokken dragen] en zijn er bovendien stellig van overtuigd dat alleen zwarte sokken echte sokken zijn, maar niet iedereen die (zo maar) zwarte sokken draagt is paranoia / paranoid. Er zijn voor hen ook anders gekleurde sokken om te dragen.
  Dat alle zwarte sokken dragers op het eerste gezicht op ons soort ‘echte’ mensen lijken , geeft problemen bij het identificeren van de potentiele Breiviks onder hen. Dat maakt alle sokkendragers erg zenuwachtig, achterdochtig en soms zelfs paranoid t.o.v. de Ander.
  Wie de sok past….