Comments

Een Grote Aanklacht tegen het Politiek Bestel? — 2 Comments

  1. Wonder boven wonder komen de verantwoordelijken voor de de crises ongestraft weg. Dat zou wel eens rap kunnen veranderen zodra het leed dat de natie wordt aangedaan persoonlijk voelbaar wordt. Dan geeft een aanklacht als ‘de parlementaire democratie verkeert in staat van faillissement’ mild uitdrukking aan de stand van zaken.