Reacties

Handelarij — 4 reacties

  1. Ik koop ze regelmatig. Ten eerste omdat ik niet zo arrogant ben om op bedelaars/handelaars neer te kijken. En ten tweede omdat ik zo ontdekte dat ze heel leesbaar zijn.
    Veel interessanter dan het aanbod van de kapper…. om maar eens wat te noemen. Nu heb ik als ik ergens onverwacht even moet wachten meestal iets te leze in mijn tas.

  2. Ha, CAM, allereerst welkom als eerste reaguurder op mijn nieuwe stek. Ik kocht ze vroeger ook maar wist het na een tijdje wel. Toen heb ik nog een tijd lang de verkoper een halve Euro gegeven voor de moeite, maar op een gegeven moment geloofde ik het wel. Verder is het geen kwestie van neerkijken maar van de onmogelijkheid van bedelarij of handelarij dezer dagen vanwege (a) de aanzuigende werking en (b) de soms misdadige syndicaten die er achter zitten. Voor de groep die vroeger in de eigen leefgemeenschap buiten de boot viel valt nog wel wat te doen. Voor de miljarden die hier allemaal bij succes ook zouden willen komen handelen of bedelen niet.

  3. De “bedelaars” zelf valt weinig te verwijten, die proberen slechts te overleven, maar er zitten tegenwoordig meer dan eens organisaties achter die deze mensen misbruiken voor hun eigen gewin. Het probleem is dat je als “potentiële klant” moeilijk het onderscheid kunt maken tussen mensen die uit eigen beweging iets ondernemen om te overleven, of mensen die daartoe min of meer gedwongen worden door een criminele organisatie.

  4. Zeker bij handel in prullaria, maar ook bij rozenverkopers in de horeca zit er in 99% van de gevallen een organisatie achter. Hoe crimineel die is weet ik niet, maar ze zullen vaak een disproportioneel deel van de opbrengst in hun zak steken. Verder lijkt me dat je de handelaars wel iets kunt verwijten namelijk dat ze hierheen gekomen zijn voor een betere toekomst in plaats van zich in hun land van herkomst te organiseren en daar iets te bereiken. Dat zal meestal niet zonder dat het mensenlevens kost gaan (zie de “arabische lente”) maar dat is geen excuus voor hun wat makkelijke keuze.
    Los daarvan vind ik dat bedelarij en in ieder geval handelarij actief bestreden moet worden, zeker op plaatsen van historische culturele waarde.

    Je kunt de landen die ze toelaten (meest recent: Italië/Lampedusa) verwijten dat ze dat doen, en de mensensmokkel en -handel waar dat mee gepaard gaat niet harder aanpakken. De enigen die enig recht hebben op toelating uit hoofde van vluchtelingschap zijn leden van minderheden die ernstig bedreigd en vervolgd worden door de meerderheid met veelal steun van de regering. Bijvoorbeeld christenen uit Islamitische landen. Of voorafgaand aan WOII Duitse joden.