Reacties

Het Gelijk van Wilders — 15 reacties

 1. Avatar van Peter Louter
  Dan maar nerd 🙂
  Vanzelfsprekend ben ik het eens met je analyse en benadruk nog maar eens dat dit blog over de islam en niet over moslims gaat.
  We hebben echter wel een probleem. We leven in een democratische rechtsstaat. Er moeten dus gronden zijn die zo’n besluit rechtvaardigen.
  Onder mijn http://www.volkskrantblog.nl/bericht/188148 heeft alleen Wiljan -zie vandaag 9.29) daar materiaal voor geleverd dat de moeite waard is. Als je wilt, zet ik het hier neer.
  Reactie is geredigeerd

 2. Avatar van victor onrust
  Ik heb Wiljan gelezen. Inderdaad is een conclusie dat even als alle andere wetten en regels de grondwet allerminst heilig is. Wat dit betreft zou mijn laatste zin beter veranderd kunnen worden in:

  "Artikelen in de grondwet of elders over discriminatie, vrijheid van meningsuiting en van geloof dienen aan deze stand van zaken te worden aangepast."
  Reactie is geredigeerd

 3. Avatar van Aad Verbaast
  IK begrijp wel waarom Wilders populair is (denk ik), maar verzet me tegen de mensen/instituten die hem populair maken en de wijze waarop..
  Daar heb ik een probleem mee!
  Reactie is geredigeerd

 4. Avatar van victor onrust
  @Aad Het gaat er om dat als je W wilt bestrijden (andere oplossingen zoeken voor zijn probleem) je je eerst moet afvragen of hij misschien gelijk heeft met zijn probleem.

  Vele W-bestrijders ontkennen domweg dat hij "een punt" heeft door maar zo hard mogelijk te roepen dat hij discrimineert o.i.d.

 5. Avatar van Aad Verbaast
  @Victor, ik denk er anders over. ‘Iedereen’ heeft het over Wilders.. en gaat discussiëren over het wel en wee van zijn uitroepen..
  Maar is er een neus langer om te onderzoeken?
  Per defintie volgens mij altijd! Ik blijf dus bij mijn (gewetens)vraag: waarom krijgt hij zoveel aandacht?
  Een optie: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/188215
  Alles onder het mom: waarom niet?

 6. Avatar van Ruud Zweistra
  Citaat:
  Daarnaast zijn er niet godsdienstige ideologieën: humanisme, socialisme, liberalisme, boeddhisme.

  Reactie:
  Mijn werkdefinitie van een ideologie is dat er een afgesloten set regels is, die op papier staan, of dat makkelijk gezet kunnen worden.

  Geloof is een ideologie omdat het hieraan voldoet. Iets als humanisme niet, want er bestaat absoluut geen eenduidig stel regels, laat staan dat die opgeschreven kunen worden.

  Multiculturalsime is ook een ideologie, want hoewle de regels niet op papaier staan, kunnen ze wel makkelijk opgeschreven worden:
  Diversiteit is altijd goed, meer diversiteit is altijd beter – immigratie is altijd goed, meer immigratie is altijd beter – bij immigranten-achterstanden en integratieproblemen, ligt de schuld altijd bij de autochtonen.

  Bij geloven is er één enkele regel die eigenlijk voldoende is: gelovigen zijn altijd veel beter dan niet-gelovigen, onafhankelijk van hun daden. Denk aan Jan Peter: zonder geloof kan je niet functioneren.

 7. Avatar van victor onrust
  @Ruud: Papier is zeeer geduldig en er kunnen zoals gesteld veel verschillende interpretaties aan worden gegeven. Een gesloten en stabiel systeem zoals jij schetst bestaat niet. Ik geef toe dat het niet eenvoudig is om "humanisme" te definiëren. Ik zelf zou denken dat de mensenrechten zoals die aanvankelijk geformuleerd en geïnterpreteerd werden daar aardig in de buurt komen.

  @Aad: Ik deel je paranoia niet. W is een ongeleid en zelfvoortbewegend projectiel. Voor je opmerking over de neus ben ik helaas niet intelligent genoeg. Leg hem even uit.

 8. Avatar van Ruud Zweistra
  @victor,
  Natuurlijk niet in de absolute zin. Maar er bestaat een kwalitatief verschil in regelvastheid. Zie bijvoorbeeld het Vaticaan met haar dogma’s – staat mijlenver af van alles wat zich humanistisch noemt. Om over de islam maar te zwijgen (in plaats van het Vaticaan 😉 )

  Reactie is geredigeerd

 9. Avatar van victor onrust
  Zal wel zo zijn Ruud, maar volgens mij doet het weinig aan mijn redenering af. Ik verschil met je van mening over MC. Dat is geen ideologie maar een houding die binnen verschillende ideologieën, vooral christelijke, past.

 10. Avatar van Henk
  Wordt er nu gepleit voor een soort Neurenbergse wetten?Elke burger in Nederland moet de grondwet erkennen en valt onder de rechtregels van de Nederlandse staat.
  Lijkt mij voldoende.

 11. Avatar van victor onrust
  @Aad Inderdaad: Elke strijd heeft een economische achtergrond, maar een of andere ideologische "voorgrond". Het zou fout zijn dat laatste te veronachtzamen. Je zou kunnen zeggen dat het bestrijden van de (huidige) islam een strijd tegen de onderdrukking is. Deze islam is een ideologie die, zoals iedere harde godsdienst, zijn gelovigen er vooral op wijst dat hij zijn van god gegeven plaats moet innemen en verder zijn kop moet houden. Vandaar dat deze wordt gesteund door de VS, die de Wahabisten in Saoudi-Arabië in het zadel houden. Daar zou je W nu eens goed op aan kunnen vallen.

  @Henk …. Een dubieuze bijdrage aan de discussie maar ik laat hem nog even staan. Ik geloof niet dat ik ergens iets gezegd heb over onderscheid op grond van uiterlijke kenmerken.

  Dit gaat uitsluitend op het recht om mensen die een ideologie aanhangen dat het gezag van de overheid niet erkent (en daarmee impliciet de grondwet en andere wetten) te behandelen zoals ze daarmee aangeven behandeld te willen worden.

  Zij plaatsen zich buiten, niet wij.

  De grondwet formuleert dat recht ten onrechte niet of nauwelijks

 12. Avatar van Aad Verbaast
  @VIctor: mijn veronderstelling (niet ver af van de jouwe lees ik, maar iets anders): de economische achtergronden worden (voor de eigen strijd) vaak benoemd als een ideologische strijd. Een rad voor de ogen vind ik.
  Wederopbouw, herstel van democratie etc.. (Westerse retoriek).
  Net al dat er in het Oosten, Oosterse retoriek wordt gebezigd.

 13. Avatar van Henk
  De grondwet is de basis in het wetboek van strafrecht staan de details. Je mag je de staat niet erkennen en je buiten plaatsen echter het is onmogelijk je buiten de wet te plaatsen.
  Ben het volkomen met je eens dat indien je je als persoon of benoemde organisatie buiten de wet begeeft je aangepakt wordt.
  Het aanpassen van de grondwet n.a.l. van de imigratie gaat mij veel te ver en al helemaal als het op basis van een wereld Godsdienst bepleit wordt.
  Er zijn in onze maatschapppij voldoende waarborgen voor de vrijheid waarin we nu leven.
  Daar moeten we wel voor waken, zoals altijd.
  Reactie is geredigeerd

 14. Avatar van jbourbon
  Je ABC´tje heeft een manco: het begrip tijd komt er niet in voor. Ook onze christelijke voorouders en hun religie zouden in vele gevallen aan jouw criteria voldoen. Dat dat niet meer zo is, heeft met tijd en de daarin plaatsgevonden ontwikkeling van doen. Als men in lang vervlogen tijden de politiek had gehouden aan jouw ABC´tje zag Nederland er nu ook heel anders uit. Ook de islam zal zich ontwikkelen en een ander gezicht krijgen als haar ontwikkeling in een moderne maatschappij plaats vindt.
  Tijd heelt niet alleen wonden……….