Comments

Capitalism is Cancer — 2 Comments

  1. Ik heb het nog niet gelezen, maar dit daagt wel uit. Toevallig bedacht ik vanmiddag – nog voor ik deze blog had gelezen – dat een goede vraag is hoe we kapitalisme kunnen laten sterven … en dan wel op een manier dat het substraat waarop het teert, de wereld, waaronder wij mensen, in verbeterde vorm kan overleven.Dat vraagt natuurlijk om een solide visie, maar meer nog om een (gen of meme)therapie of een vaccin

  2. Zoals misschien bekend is het voortzetten van een vorm van kapitalisme volgens mij onvermijdelijk als de huidige wereldbevolking hun leven moeten kunnen voortzetten, zelfs als daarbij een achteruitgang van levensvoorwaarden geaccepteerd moet worden. Slechts bij een zeer grote reductie van het aantal mensen kan een niet kapitalistische productiewijze enige kans maken, al blijft het moeilijk en zal het bestaan voor veruit de meesten primitiever worden. Een verbeterd kapitalisme zonder (winst)groeistreven is denkbaar. Ik heb gehoopd dat ik iemand zou leren kennen die een memetische veldtheorie zou kunnen ontwikkelen. Lijkt me uiterst nuttig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>