Comments

De islam past niet in de Europese godsdienstvrede — 7 Comments

 1. Het grote probleem is de ontkerkelijking in Europa. Daardoor bestaat er geen “tegenmacht” tegen dreigende moslimdominantie.
  Een oplossing zou kunnen zijn dat er een beweging ontstaat die zich “niet religieus christelijk” noemt. Dit wil zeggen dat zij wel de christelijke waarden als bv gij zult niet doden onderschrijven zonder echt gelovig te zijn.
  Wie neemt het voortouw ?

 2. Christelijk is wel een probleem vanwege de “andere wang mentaliteit” en de universele mensenbroederschap waarmee we iedereen moeten omarmen. Voor een niet-godsdienstige levensbeschouwing die tegenmacht mogelijk moet maken klik op het plaatje “Sociaal Humanisme” rechtsbovenaan. Of lees eerst nog even https://wat-tedoen.nl/2017/05/een-klein-groot-verhaal-2/

 3. Het probleem is niét de ontkerkelijking van Europa, maar het gebrek aan besef dat de islam meer een ideologie is en niet een religie zoals alle andere die wij kennen. We zouden er goed aan doen de islam te behandelen als een fascistische beweging en het faciliteren van de islam te stoppen. Alle ‘verlichtingen’ die de islam in het verleden heeft doorgemaakt, zijn door de fundamentalisten weer rechtgezet. Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat een ‘verlichting’ nu wél zou beklijven. Het zou naïef zijn om de ‘gematigde’ moslims op hun woord te geloven gezien de plicht van taqqiya die hen door de koran wordt opgelegd. Hoe sneller de Westerse beschaving doorkrijgt dat de islam uit is op onze onderwerping, des te beter…

 4. Volgens de uitleg van experts als Tom Holland, Hamed Abdel-Samad, Robert Spencer en Bill Warner, is de islam ergens in de 8e eeuw uitgevonden als instrument van onderwerping en uitbuiting van veroverde volken en culturen. Doordat namelijk de toenmalige supermachten Bijzantium en Perzië door onderlinge oorlogen en de pest ernstig verzwakt waren, konden Arabische roversbenden vrij eenvoudig Noord-Afrika en het Midden-Oosten veroveren. Probleem daarna was evenwel het onder controle krijgen van grote aantallen mensen en culturen. En aldus werd de islam bedacht. De islamitische doctrine is gericht op blinde gehoorzaamheid, onderwerping, uitbuiting, mishandeling en brute terreur jegens verzet. Een klimaat van kritisch denken, rationele discussie, humaniteit, wetenschappelijke nieuwsgierigheid en technologische innovatie, is de islam onbekend. Moderne westerlingen kunnen zich nauwelijks een voorstelling maken van de anti-menselijke toestand die door de islam bevorderd wordt. Genoemde experts wijzen er evenwel op dat de islam kenmerken vertoont van fascisme en georganiseerde misdaad. Deze experts worden evenwel grotendeels genegeerd. De moderne westerse cultuur verkeert in de waan de islam te kunnen absorberen, maar is eigenlijk bezig oorlog te importeren, de oorlog namelijk van de islam tegen die westerse cultuur. De politici die hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn daarmee te beschouwen als misdadigers. Alleen al in de preambule van het Handvest van de Verenigde Naties, staat dat men vastbesloten is ‘komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog’. Het importeren van oorlog lijkt mij zeer strijdig met deze intentie.

 5. We Zullen in Europa zeker een modus vinden voor samenleven met moslims, ongeveer 10 (tien) procent van de bevolking en snelgroeiend. Waarom niet? We hebben ook leren leven met J (j)oden, katholieken. Vergeet vooral niet dat deze categorieën vanaf de negentiende eeuw hebben moeten emanciperen. De Unie van Utrecht werd helaas al snel een dode letter, zoals we weten.

 6. Je verwoordt de hardnekkige opvatting van Leo Lucassen. Die deel ik volstrekt niet.
  De door jou genoemde categorieën waren integreerbaar en oriënteerden zich op de Nederlandse samenleving.
  Dat geldt niet voor aanhangers van de islam. De integratie wordt tegengewerkt door de landen van afkomst en de islam zelf. Lees het boek van Tariq Ramadan ‘De westerse moslims en Europa'(oid). Daarin schrijft hij letterlijk dat de integratie nooit verder mag gaan dan economische participatie, Dat sluit nauw aan bij de koran. Daarin is gesteld dat moslims niet met kafirs mogen omgaan tenzij voor de handel of dawa.

 7. Leo Lucassen doet mij zeer denken aan Jean-Paul Sartre die tot bijna zijn overlijden, en dit tegenin zich opeenstapelend bewijs van het tegendeel, bleef geloven in het heil van het communisme. Dat communisme wordt tegenwoordig geschat op 120 miljoen vermoorde andersdenkenden en een enorme hoeveelheid destructie van kunstschatten. Wat betreft de islam valt er te wijzen op een groeiende hoeveelheid boeken, websites, lezingen en interviews, waarin verslag wordt gedaan van de islamitische doctrine, de islamitische geschiedenis en islamitische daden van tegenwoordig, specifiek enorm veel islamge-instigeerde criminaliteit en terreur. Het vergt aldus een steeds grotere en bijna onmenselijke inspanning om deze informatie niet te zien, niet waar te nemen, er geen kennis van te nemen. Maar velen lukt dit nog steeds.