Reacties

Toeristen zijn net migranten — 2 reacties

  1. Zinnige waarnemingen. Het doet me terugdenken aan mijn eigen vakatie van dit jaar. Op Bali zijn veel toeristen en wij waren geen uitzondering, dus ook gewoon, ordinair toerist. Maar ik gaf mijn ogen wel de kost en lette niet alleen op het weer, het strand, de bouwwerken en de natuur. Ik lette ook op hoe de bevolking leeft. Ik kreeg veel eerbied voor deze mensen, met name hoe zij in besloten gemeenschappen de harmonie zoeken. En als gevolg ga je dan vanzelf je gedrag aanpassen, want het laatste wat je wilt is deze mensen voor het hoofd stoten. Toeristen betalen weliswaar, maar ook zij zijn tenslotte slechts te gast.

  2. Mee eens. Alle toeristen en immigranten van deze houding betichten gaat te ver, maar voor een groot deel gaat dit wel op. De mentaliteit is samen te vatten met: halen wat van je gading is, zonder interesse of zelfs respect voor de omgeving. Holmans reactie viel me tegen en sloeg ook de plank mis. Van het massatoerisme wordt de stad helemaal niet levendiger. Ook niet interessanter. Alleen voller en trager. Alles loopt vast in een eindeloze stroom toeristendiarree, uitgesmeerd over veel te smalle trottoirs, die ook nog eens bezaaid zijn met fietsen. Ik kom zeker in de zomer nauwelijks meer in het centrum.