Comments

Onzin over Volkshuisvesting — 1 Comment

  1. Goed verhaal; inderdaad is de hele woningmarkt verstoord.

    Ik mis nog een oorzaak: het alleenwonen is enorm toegenomen, evenals het “scheefwonen”

    Bovendien heeft het mechanisme van bestemmingsplannen geleid tot een monopolie van de overheid op bouwgrond, waardoor de beschikbare bouwlocaties geen gelijke tred houden met de vraag naar woningen.
    We zijn hard toe aan een beter rol van de overheid

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>