Reacties

Over terreur — 6 reacties

 1. Hmmm…
  Wat vind je van de tegenwerping dat het probleem niet is het terrorisme van de islam, maar het islamiseren van de terreur? Maw dat het niet zo zeer gaat om moslims die terroriseren, maar om jongens die zijn losgeslagen van de maatschappij en de werkelijkheid, en een oplossing zoeken in geweld en dan maar de islam gaan ‘bestuderen’ om een motief te vinden?

 2. @Fred Dat element is aanwezig (in het Westen) maar terreur wordt gevoed door ideologie, en dat is toch echt de Islam. En onderschat niet de opvoeding, het sociale “klimaat”, in moslim-migranten gemeenschappen. Zelfs iemand als Aboutaleb blijft bij mij een zeker wantrouwen oproepen omtrent zijn moslim-zijn. Zonder ideologie blijft “losgeslagen” beperkt tot een beetje rellen. Als hooligans of anderszins.

 3. Drie geleden, of iets langer, keek ik naar een franse reportage over ISIS en de daarbij behorende groepen van gelovigen in Frankrijk: een autochtoon werd een moslim, een Algerijn werd samen met zijn vrouw fanatisch en wilde graag naar Syrie afreizen, een verkoper van vlaggen- gematigde moslim- verkocht diverse prullaria maar ook de zwarte ISIS vlaggen. Het merkwaardige was, zo vond de verkoper dat hij het grootste aantal vlaggen, driehonderd stuks naar Nederland verzond.

  Een tijd later werd in de schildersbuurt een tegendemonstratie gehouden van ISIS aanhangers met zwarte ISIS vlaggen. Later bleek dat enkelen naar Syrie en Irak te zijn afgereisd om te vechten- en te sterven.

  Toen ik die reportage bekeek, dacht ik: deze informatie heeft de AIVD natuurlijk ook. Tijdens de demonstratie van deze ISIS aanhangers en meelopers dacht ik: wat vreemd dat geen enkele journalist de vraag stelde hoe in korte tijd zoveel zwarte ISIS vlaggen te zien waren. En de vervolgvraag: wie zijn deze mensen en hoe zijn zij georganiseerd?

  Nederland is een verzamelland geworden voor zeer zware criminelen en terroristen die ook samenwerken. De open grenzen, de bezuinigingen op o.a. de politie zorgen ervoor dat op het platteland nauwelijks nog politie aanwezig is. De achterbuurten van de grote en middelgrote steden zijn soms no go gebieden geworden voor deze politie. Trouwens, de politie is geeneens toegerust voor de taak om terrorisme of de vroege signalen daarvan te herkennen. U gaf dit al aan: de politie spreekt de arabische taal niet. Ik zou een cursus Arabisch verplicht maken tijdens de opleiding tot politieman of politie vrouw.

  Maar wellicht is de bevestiging van de politiek noodzakelijk dat de Islam niet samengaat met de Westerse samenleving, ook al ben je je geboren in bijvoorbeeld Nederland.

  Op mij komt de bestuurders in de politiek over als een stel zwabberende beschonken mannen die geen weet hebben wat zich werkelijk afspeelt in o.a. Nederland. De aanslagen in Belgie, Frankrijk, Duitsland lieten zien- zie bijvoorbeeld de website van pbs.org/frontline- hoe kinderlijk eenvoudig het is voor bijvoorbeeld teruggekeerde islamfundementalisten om hun netwerken in bijvoorbeeld Belgie of Frankrijk te (her)activeren om aanslagen te plegen. Dit wordt vergemakkelijkt doordat de diverse buitenlandse veiligheidsdiensten hun informatie vaak niet delen of door bezuinigingen niet de mankracht hebben voor gedegen onderzoek en vervolgstappen.

  In Nederland zorgt de politiek ervoor – door partijpolitiek boven landsbelang te stellen- dat noodzakelijke maatregelen niet of te laat worden geimplementeerd. Ook maakt de politiek de verkeerde keuzes. In een evaluatierapport,door de veiligheidsdiensten van Amerika opgesteld, was gebleken dat het verzamelen van metadata van alle burgers (schoorvoetend door de veiligheidsdiensten toegegeven) niet geholpen heeft om terrorisme te bestrijden. Een jaar later zegt Plasterk dat het noodzakelijk is om metadata te verzamelen om terrorisme te voorkomen. De Tweede en Eerste Kamer gingen akkoord met een wetsvoorstel om deze metadata te verzamelen; het zogenaamde sleepnet.

  Op mij komt dit over dat de politiek geen of nauwelijks kennis heeft van informatietechnologie, de middelen die gebruikt worden om data te verzamelen, maar ook hoe terreurgroepen werken: crossborders.
  De huidige politieke stelsel is verouderd en dient te moderniseren naar de huidige tijd waar communicatietechnologie, informatietechnologie de wereld domineren. De terroristen gebruiken deze mogelijkheden ook.

  De politiek heeft de volgende verantwoordelijkheden: zorgdragen dat iedereen dezelfde mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen, het aanpakken van probleemgebieden door zinvol beleid, zorgdragen voor werk, kerk en staat gescheiden houden, landen die terrorsime ondersteunen en trainen (Saudie Arabie, het huis van Saud) boycotten: tegen het regime van Putin werkt dit ook. De levensomstandigheden van vluchtelingkampen in de nabije landen die terrorisme ondergaan of door andere omstandigheden-echt- ondersteunen en zorgen voor pesrspectief. Betere voorlichting aan de burgers in Nederland over de mechanismen die zorgdragen dat er sprake kan zijn van terreur. De rol die de overheid hierin speelt door het maken van verkeerde keuzes (aanschaf JSF).

  De Nederlandse politiek is deels zelf verantwoordelijk voor de terreurdreiging die over haar burgers heen hangt als een grijze deken. Kijk naar de huidige kabinetsformatie, waar het landsbelang secundair of wellicht tertiair is geworden. De partijpolitiek overheerst: compleet van de werkelijkheid afgesneden.
  Mogelijk, hoe cynisch ook, wacht totdat er een aanslag komt.

 4. Je spreekt jezelf een beetje tegen: van de ene kant zitten de privacy-regels in de weg, en even later zeg je dat de AIVD toch veel moet weten en in je voorgestelde maatregelen zie je helemaal niks terug waarvoor het een probleem zou zijn. De informatie is er wel(Geenstijl heeft alle terroristen binnen 3 dagen aan elkaar gekoppeld).
  Ik denk dat het probleem veel meer is dat onderzoek gestoord word door verboden aannames en gebrek aan daadkracht. De politieagent moet mogen denken dat iedere Marokkaan een terrorist is, de rechtspraak is er voor om de onschuldigen daar tegen te beschermen. De politieagent moet ons veilig houden en kunnen handelen (zelfs met gebrekkige informatie).

  En verder moet men ophouden met het belonen van probleemgroepen. Voor iedere probleemgroep wordt er weer “beleid” gemaakt, waarvoor met de groep gesproken moet worden. En daar gaat het mis. Als de overheid met katholieken gaat praten, praten ze met de aartsbisschop, voor dierenvrienden komt Marianne Thieme, voor Marokkanen komt er een of ander lefgozertje met IS-sympathieën opdraven. Effectief wordt het tuig in Nederland dus beloond met invloed voor het oppertuig.

 5. @Frank: Ik zie de tegenspraak niet zo. Ik beschrijf eerst de huidige problemen: De AIVD (en meer nog de politie) heeft problemen met de informatieverzameling vanwege privacy regels. En de AIVD heeft inderdaad veel informatie nodig. Achteraf verbanden leggen is eenvoudig vanwege openbaarheid Twitter en Facebook accounts. Mijn voorstellen staan los van het AIVD probleem.

 6. @victor
  Nu wordt de term privacy heel veel misbruikt (zelf vind ik deze maat wel goed: “Privacyschending is het verzamelen van persoonsgegevens terwijl die persoon er nooit achter mag komen”).
  Maar het is ook wel een beetje het eeuwig excuus: Meer gegevens nodig. Dat terwijl de huidige gegevens al niet verwerkt kunnen worden. Er komen allerlei terroristen op TV, ze presenteren zich op youtube, en sommige richten zelfs scholen op: wat heeft de AIVD nog meer nodig.
  Die moslimterroristen hebben zendingsdrang: daardoor zijn ze met gemak te vinden.