Site pictogram Wat te DOEN

De Wereld wordt geregeerd door corrupte oligarchen


… en die strijden om de Wereldmacht.

Waarom is er oorlog in Ukraine?

Rusland en Ukraine worden geregeerd door corrupte oligarchen. En wat hebben wij daar mee te maken? Wij worden toch democratisch geregeerd? Niet door corrupte oligarchen?
We moeten die arme mensen bevrijden van de corrupte oligarchen; eerst Ukraine en dan Rusland. Zodat de wereld een democratische heilstaat wordt met universele mensen- en dierenrechten, zonder discriminatie. Geheel inclusief.
  O ja, en vrijheid!
En als er nog een gevechtje uitbreekt, dan geheel volgens de internationale regels. Waarbij achter iedere soldaat een jurist en een journalist staat om te kijken of die zich wel aan die regels houdt.

Balk in oog

Maar…. in het Westen heersen ook corrupte oli(e)garchen. Onder een voortdurend afblad-derend vernisje van democratie. We noemen ze geen oligarchen maar miljardairs en CEO’s. Titels die keizer, koning en hertog vervangen. De meeste vorsten van toen waren minder corrupt dan de heersers van nu. Zij waren afhankelijk van hun volk. Uitbuiting, onderdrukking, buitensporige verspilling en zelfverrijking kwamen voor maar werden door die afhankelijkheid begrensd.
De corrupte oligarchen zijn niet afhankelijk van een bepaald volk en kunnen met enige willekeur hun eigen volk kiezen als het eerdere ze niet bevalt. Om het volk onder de duim te houden was in het verleden een uit het volk voortkomende gewapende macht noodzakelijk om de orde te bewaren en de macht te verdedigen. Met de moderne wapen- en informatietechnologie is ook die afhankelijkheid sterk afgenomen. Het volk kan met veel minder inzet van mensen onderdrukt worden. De uitvoering daarvan lijkt steeds meer op een computerspel, waarbij de vijand een poppetje is en het bloed wat rode kleuring van het beeldscherm.

Maar CEO’s en Miljardairs zijn toch niet corrupt? Ze doen toch niets illegaals? Inderdaad, ze doen niets illegaals omdat hun corruptie zich over de Wereld uitstrekt en in wetten van staten verankerd is.
De Wereld als geheel is geen staat en kent geen wet. Individuele staten kunnen daar weinig tegen ondernemen. Alleen Wereldmachten, zoals de VS en China kunnen dat, maar die worden nu juist beheerst door de corrupte oligarchen.

Wie zijn die CEO’s en Miljardairs?
Regelmatig kan men lezen dat Soros en Bill Gates zwaar invloed uit oefenen op wat er in de wereldpolitiek gebeurd. Tijdens de presidentsverkiezingen in 2020 werd duidelijk dat Facebook (Zuckerberg) en Google (Larry Page and Sergey Brin) een belangrijke rol speelden in het onderdrukken van onwelgevallige me-ningen. Wat betreft de CEO’s moeten we kijken naar (drie) vermogensbeheerders zoals als Blackrock (Larry Fink) tezamen goed voor 15 biljoen dollar. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit het (nog) machtigste land ter wereld: de Verenigde Staten.

Volgens de beperkte definitie van zelfverrijking door middel van misdadig geweld, omkoping en ander onwettig gedrag is er officieel geen sprake van corruptie. De oligarchen in het Westen zijn evengoed in staat democratische staten met netwerkcorruptie te manipuleren om de door hun gewenste politiek te volgen en hun macht (in de vorm van kapitaal) te vergroten. Om de druk op de ketel te houden wordt georganiseerde misdaad in stand gehouden door tekortschietende wetten, rechtsspraak en handhaving. Als het echt noodzakelijk is weet men het zo te organiseren dat een gevaar met geweld uit de weg geruimd of op non-actief gesteld kan worden. Is het niet met behulp van geheime diensten, dan wel met inzet van die georganiseerde misdaad.

De middenklassen worden door deze corrupte oligarchen van hun zelfstandigheid en eigendommen – en daarmee van hun macht – beroofd en komen in een toestand die misschien wel erger is dan die van de loonslaaf. De staat speelt daarbij een dienende rol door het opleggen van kostbare milieu(klimaat)- en bevolkingspolitiek waar de middenklassen voor moeten betalen middels steeds hogere belastingen en voortdurend aangedraaide kostbare regelgeving. De wijze waarop de boeren door regelgeving, banken en supermarktketens het leven onmogelijk wordt gemaakt is een goed voorbeeld.
Dit is allemaal geen complot. Het gebeurt vrij waarneembaar en openlijk voor wie het zien wil. Het zou echter een grote fout zijn om de verzameling corrupte oligarchen als een soort Wereldregering te zien. Er zijn grote belangentegenstellingen en andere diepe kloven tussen allerlei groeperingen. Die groeperingen verkeren in een voortdurend conflict dat geregeld in geweld uitmondt. Bijvoorbeeld in Ukraine. Iedereen die “onze kant” aanvuurt om (meer) steun aan Ukraine te geven dient de corrupte oligarchen.

Mobiele versie afsluiten